אברהם מאסלו- הגישה ההומניסטית

 • פסיכולוגיה הומניסטית (humanistic psychology): אלטרנטיבה תיאורטית לשני הזרמים (פסיכואנליטי וביהביוריסטי). קבוצה של גישות תיאורטיות בפסיכולוגיה הקלינית ובפסיכולוגיית האישיות. כונתה גם פסיכולוגיית הדרך השלישית (third force psychology).  
 • גישה אקזיסטנציאלית: מודעות ספציפית של האדם לכך שהוא קיים במובנים של זמן ומרחב ושלקיומו יש סוף. האדם מעוניין לעשות דברים משמעותיים בחייו.  
 • להיות (becoming): מושג חשוב בהומניזם. האדם אינו ישות סטטיסטית, הוא תמיד נמצא בתהליך של “להיות” אדם חדש.  
 • גורל רע (bad faith): אנשים שמסרבים “להיות”, אינם מצליחים להתמודד עם הסוגיות השונות המלוות את קיומם בעולם. חייהם אינם אותנטיים.  
 • מכלול מאוחד (unified whole): האורגניזם האנושי תמיד מתנהג כמכלול מאוחד- מה שקורה באחד החלקים, משפיע על האורגניזם כולו. השלם גדול מסכום חלקיו.  
 • היררכית הצרכים של מאסלו:  
 • צרכים פיזיולוגיים (physiological needs): הצורך הבסיסי ביותר, החזק ביותר והדחוף ביותר בחיינו הוא הצורך ההישרדותי. צרכים פיזיולוגיים מכוונים ישירות להבטחת הישרדותנו הביולוגית. בסיס הפירמידה ולכן אם לא יסופקו, לא יוכל האדם להתקדם לצרכים אחרים גבוהים יותר.  
 • צרכי בטיחות ובטחון (safety and security needs): מבנה, יציבות, סדר, חוק, יכולת ניבוי והסרת דאגות מפני כוחות מאיימים. משקפים עיסוק בהישרדות ארוכת טווח. ניתן לראות זאת עוד מתחילת הילדות.  
 • צרכי שייכות ואהבה (belongingness and love needs): ייחול  לפתח מערכת יחסים רגשית וממושכת עם אחרים, לרבות משפחה וחברים. השייכות לקבוצה מהווה מטרה לכשעצמה עבור האדם. צרכים אלו מלווים אותנו לכל אורך חיינו.  

אהבה לקויה (Deficiency love)- אהבה הנוצרת על סמך משהו שחסר לנו, אהבה “אנוכית” הקשורה ל”לקחת” ולא “לתת”.  

להיות באהבה (Being love)-  מבוססת על הערכת בן הזוג כאדם, מבלי שנרצה לשנו אותו או להשתמש בו בצורה זו או אחרת.  

 • צרכי הערכה עצמית (self-esteem needs): מחולקים לשני סוגים עיקריים:  

כבוד עצמי- רצון לפתח מסוגלות, ביטחון עצמי, הישגיות, עצמאות וחירות.  

כבוד מצד אחרים- צרכי הכרה, מוניטין, סטטוס, הערכה וקבלה.  

 • צרכי מימוש עצמי (self-actualization needs): אדם המגיע למימוש עצמי הינו אדם בהצליח להגיע לשיא מבחינת שאיפותיו, כישרונותיו ויכולותיו. לשם כך, עליו להיות מסוגל “להיות”. אלו הצרכים הנעלים ביותר של האדם- זו נטייה טבעית ונחוצה אך מעט מאוד מגיעים לזה בחייהם.  

תסביך יונה הנביא (Jonah complex)- מאופיין בפחד מהצלחה, המונע מהאדם לשאוף לגדולות ולמימוש עצמי.  

 • מניעי החלשה (Deficit motives): קשורים לצרכים הבסיסיים בפירמידת הצרכים (פיזיולוגיים וביטחון). המטרה העיקרית שלהם היא להפחית/להחליש את המתח הנחווה ע”י האורגניזם ונובע ממצבי חיסרון. דורשים התנהגות מהירה ומידית. 
 • מניעי צמיחה (B-motives/growth motives ): נקראים גם מטא-צרכים ומשקפים מטרות מרוחקות הקשורות לצורך לממש את הפוטנציאל שלנו. מטרתם להעשיר את חיינו ולהגביר את המתח בחיים דרך חוויות חדשות, מאתגרות ומגוונות. אינם קשורים לתיקון של מצבים קשים אלא דווקא להרחבת אופקים. (שלמות, שלמות, השלמה, צדק, חיוניות, עושר, פשטות, יופי, להיות טוב, ייחודיות, ללא מאמץ, הנאה, אמת, כנות, מציאות, מסוגלות עצמית).  
 • מטא-פתולוגיות: הזנחתם של המטא-צרכים עלולה לגרום לאדם להיות חולה מבחינה פסיכולוגית. המטא-פסיכולוגיות באות לידי ביטוי במצבים פסיכולוגיים שונים כמו אדישות, ניכור, דיכאון וציניות.  
 • D life: צורת חיים הנשלטת על ידי צרכי החסר. קשורה לסיפוק צרכים בעזרת הסביבה, ממוקדת בהפחתת מתחים, הומאוסטזיס והרגעת דחפים. נטייה להגיב לסביבה ולא ליצור מהלכים, מאופיינים בשגרה וחד-גוניות, חיים משעממים וירקנות. אין להם שאיפות או חלומות.   
 • B life: צורת חיים הנשלטת על ידי המטא-צרכים. חיים המוגדרים דרך שאיפה מתמשכת להגשמת הפוטנציאל ובהשקעת מאמצים לצורך כך. שמחה, בגרות, אינדיבידואציה ומימוש.  
 • POI (personal orientation inventory): כלי למדידת ערכים והתנהגויות הקשורות למימוש עצמי. זהו שאלון לדיווח עצמי, 150 פריטים, שמטרתו להעריך ממדים שונים במימוש העצמי בהתאם לתיאוריה של מאסלו. שני סולמות עיקריים ו10 תתי סולמות. כלי חסין מפני הטיות מכוונות של הנבדקים. 
 • 1. מכוונות (לעצמי inner directed)- נטייה להסתמך על עקרונות פנימיים. חיים מאופיינים באוטונומיה, תמיכה עצמית וחירות.  

מכוונות (לאחרים other directed)- נטייה להסתמך על אחרים ועל נורמות חברתיות כבסס לשיפוט ולפעולות. חיים מאופיינים בתלות, קונפורמיות ובצורך בחיזוקים וקבלה מאחרים.  

 • 2. מסוגלות בזמן (time competence): המידה שבה האדם חי בהווה, בהשוואה למצב שבו חי בעבר או בעתיד.  
 • POD (personal orientation dimensions): כלי חדש עם 260 פריטים הבנויים על שני סולמות עיקריים: אוריינטציית זמן (time orientation), מרכזיות עיקריות (core centeredness). 
 • חוויות שיא (peak experiences): בעת חווית מימוש עצמי חווים רגעים רבים של שביעות רצון, פליאה והתרגשות. ברגעים אלו אנשים כה שמחים עד שאינם מודעים למרכיבי הזמן והמקום.  
 • איו-פסיכה (eupsychia): כדי לגרום למצב אוטופי יש להעביר 1000 משפחות בריאות לאי מבודד בו תוכלנה לקבוע את ייעודן. מצב אנרכיסטי. סינרגיה מלאה שכן כל בני האדם עובדים יחד.  

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן 

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next