בחירת הבעיה לטיפול קוגניטיבי והגדרתה

טיפול CBT קוגניטיבי-התנהגותי הוכח כאפקטיבי עבור מטופלים בעלי הפרעת מצב רוח. מחקרים מדעיים בטיפול פסיכולוגי הראו כך. כדי לברר בנושא ולמצוא באיזור שלכם פסיכולוג מתאים, פנו אלינו למכון הקוגניטיבי.

מאפייני הבעיה הטיפולית

מאפייני הבעיה הטיפולית

בשלב הראשון לפרוט את הבעיה שהמטופל מציג בפנינו. יש לקחת בחשבון את הפונה, המקום בו נמצא, המטפל הקוגניטיבי, הסוכנות והגורם המפנה. לדוגמא אם ביהס מפנה לטיפול קוגניטיבי חשוב לדעת כיצד המורה רואה את הבעיה ובמה לדעתה יש להתמקד. במקרה שהפונה מופנה מתוקף החוק יש להתייחס לבעיות של המטופל שהובילו לטיפול הכפוי כמו ניסיון התאבדות, ביצוע עבירה פלילית וכו‘. למעשה, הבעיה לטיפול בפונה זה היא אותה התנהגות שהפכה אותו למטופל בכפייה.

אם המטפל הקוגניטיבי בוחר להתמקד בבעיה אחרת מזו שהובילה לטיפול הכפוי, עליו להראות כיצד טיפול כזה ישפיע על אותה התנהגות שגררה את התערבות החוק(למשל סביר לטפל ראשית בהתמכרות בסמים ולא בהתנהגות עבריינית, כי כל עוד המטופל ימשיך להשתמש בסמים הוא ימשיך לגנוב).

פונים שהגיעו מרצונם יכולים לבחור בבעיה אחרת מזו שלשמה הפנו אותם, בשיתוף המטפל הקוגניטיבי.

הדרישה לבחירת מוקד ההתערבות היא חלק ממספר מודלים כגון ההתנהגותי קוגניטיבי, האסטרטגי, המכוון למילוי משימות ובעיות וטיפולים קצרי מועד אחרים.

בטיפול דינמי ישנו קושי על המטפל למקד את הבעיה. בטיפול דינמי מעודדים את המטופל לבטא רגשות מחשבות בחופשיות בלי להתחייב לדון בבעיה זו או אחרת. ההתערבות ניתנת בהתאם לתוכן המפגש ולתהליך המתרחש בו. הדרישה לבחור בעיה לטיפול ולהתמקד בה עלולה להגביל את תחושת החופש של הפונה ולכוון את הטיפול כרצונו ולגרום לו לראות את המטפל כגורם סמכותי ואף חודרני, מקרה כזה עלול להפריע ליחסי מטפלמטופל.

במקרים בהם לא רצוי לבחור בעיה ספציפית ניתן להגדיר מצב כללי הראוי לשיפור.

יש לשים לב גם לעיתוי בו בוחרים בעיה להתערבות. בחירה מהירה מדי עלולה להוביל לבחירת מטרה שלא מתאימה לחייו העכשוויים של הפונה ועלולה לחבל בטיפול.

הצורך בהגדרה נכונה של הבעיה להתערבות מודגש במיוחד בטיפולים קצרי מועדשמעצם היותם מוגבלים בזמן לא ניתן לטיילבהם על פני נושאים שונים רק כדי לגלות בסוף הטיפול כי המוקד היה מוטעה.

מכאן שיש להקדיש את הזמן הנדרש כדי להבין מה מציק לפונה מה הוא רוצה לשנות מה נכון לשנות מבחינת טיפול ומה ההקשר המשפחתי מערכתי שבו מתרחשים הדברים.

ניתן להגדיר בעיות שונות ומטרות שונות לשלבים שונים של ההתערבות ולהעריך בכל שלב אם חל שיפור במצב הפונה.ניתן לשלב התערבויות שונות לבעיות שונות תוך כדי טיפול.

הגדרה אופרטיבית לבעיה הטיפולית

הגדרה אופרטיבית יכולה לחדד את הבנת המטפל והמטופל לגבי חומרת המצבולסייע בבחירת המדד שנשתמש בו כדי להעריך את הצלחת הטיפול במקרה הנידון. כדי להגיע להגדרה אופרטיבית ישנן 2 שאלות:

  1. מה הפונה חושבמרגיש או עושה כשהוא חווה את הבעיה.

  2. מהי השכיחות שבה הפונה חש את הבעיה.

התשובות לשאלות אלו יובילו להגדרה האופרטיבית.

ההגדרה כוללת את שלושת המרכיביםמחשבות, רגשות,התנהגות ולעיתים רק חלק מהם משמעותיים לפונה לטיפול קוגניטיבי.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next