1. ויניקוט: משחק ומציאות

1. ויניקוט: משחק ומציאות תלמיד של קליין, נחשב לתיאורטיקן הכי פופולארי מבין התיאוריות הדינאמיות (עוסקות בדינאמיקה של הנפש). ויניקוט היה במקור רופא, והוא עשה מהפכה בתחום רפואת הילדים בכך ששם

קריאה נוספת...

2. יונג: לא מודע אישי וקולקטיבי

2. יונג: לא מודע אישי וקולקטיבי הבדלים עיקריים בין יונג לפרויד יונג היה תלמיד קרוב של פרויד, אך בשנת 1913 נוצר ביניהם קרע על רקע תפיסות תיאורטיות. ניתן לראות את

קריאה נוספת...

3. פרויד: מודל הפיתוי הדחף והפסיכואנליזה

3. פרויד: מודל הפיתוי הדחף והפסיכואנליזה רקע התחיל בחקר המוח וממנו עבר לפסיכולוגיה. בתחילת המחקר שלו הוא ניסה לתת הסברים מדעיים, אך עם התקדמות המחקר שלו הבין שזה בלתי אפשרי,

קריאה נוספת...

4. פרויד: מיניות פסיכואנליזה ומנגנוני הגנה

4. פרויד: מיניות פסיכואנליזה ומנגנוני הגנה מיניות המיניות היא כח פעיל בנפשנו, אבל בו בזמן גם זר לנו כי הוא נוגד אינטרסים אחרים שלנו. פרויד רואה בדחף המין את נציג

קריאה נוספת...

5. קוהוט: הפרעות ב”עצמי” והטיפול בהן

5. קוהוט: הפרעות ב"עצמי" והטיפול בהן קוהוט גיבש תיאוריה חדשה בשם "פסיכולוגיית העצמי". הוא עסק בעיקר בהפרעות נרקיסיסטיות, וטען שהנרקיסיזם הוא האלמנט המרכזי בהתפתחות האישיות. הבדלים בין פרויד לקוהוט בהתייחסו

קריאה נוספת...

6. קליין: אהבה, אשמה, תיקון

6. קליין: אהבה, אשמה, תיקון התיאוריה על התפתחות התינוק של קליין לא נחשבת למדעית, כיוון שהיא מציגה מה הוא חש בכל שלב, וזה מאוד ספקולטיבי. עם זאת, דרך פיתוח התיאוריה

קריאה נוספת...