חלק א’

חלק א' במהלך המחצית הראשונה של המאה ה 20 הגישה הפסיכואנליטית והבהיוויוריסטית היו הדומיננטיות. ב 1962, קבוצה של פסיכולוגים ייסדה את ארגון הפסיכולוגיה ההומניסטי. הם ראו בפסיכולוגיה ההומאניסטית כאלטרנטיבה לשתי

קריאה נוספת...

חלק ב’

חלק ב' (ABRAHAM MASLOW (1908-1970 לפסיכולוגיה של מאסלו יש הרבה במשותף עם רוג'רס. הוא התחיל עם בהיוויוריזם, וערך מחקרים על מיניות של יונקים עליוניים ושליטה/ עליונות. כאשר נולד לו בנו

קריאה נוספת...