1. מבחנים פסיכולוגיים

מבחנים פסיכולוגיים מבחנים פסיכולוגים כוללים בתוכם תחום מאוד גדול, ורלוונטיים לכל התחומים השונים של הפסיכולוגיה. מבחנים אלו כוללים כלים דינאמיים וקליניים מצד אחד, וכלים מדעיים ואמפיריים מצד שני. מבחנים פסיכולוגיים

קריאה נוספת...

2. מבחנים פסיכולוגיים ואתיקה מקצועית

מבחנים פסיכולוגיים ואתיקה מקצועית המבחן הפסיכולוגי מבחן פסיכולוגי - הגדרה: מדידה אובייקטיבית ומתוקננת של מדגם התנהגות לצורך השוואה. (מדגם: מתכוונים למדגם ההתנהגות של המטופל, לא רואים אותו בכל חייו אלא

קריאה נוספת...

4. תוקף, אינטליגנציה

תוקף אופרציונליזציה - הגדרה פרקטית של מושגים גדולים ומופשטים אותם אנו מתיימרים לבדוק. כל המושגים שכ"כ קל להפריח, קשה להפוך אותם לברי כימות (דוגמא: מסוגלות הורית - ניתן לחשוב על

קריאה נוספת...

3. מהימנות

מהימנות מהימנות היא איכות ודיוק המדידה, אמינות הכלי המודד (האם מראה כל פעם את אותה התוצאה). מושג זה ברור כאשר מדברים על משתנים מוחשיים (גובה, משקל), אך קשה יותר להכיל

קריאה נוספת...

5. אינטליגנציה

אינטליגנציה מבחן וקסלר מדובר במבחן אינטליגנציה. זהו מבחן יחידני, העברתו ממושכת (1.5-2 שעות). יש גרסה לילדים בגילאים שונים ולמבוגרים. מבחן זה פותח כבר לאחר שיש תיאוריה, בניגוד למבחנים הקודמים שראינו.

קריאה נוספת...

6. אינטיליגנציה ואישיות

אינטיליגנציה ואישיות אנו נוטים להניח שיש הבדל בין אינטליגנציה ואישיות. וקסלר קיבל את זה שמדובר בדברים שונים, אך צריך להתייחס לנקודות הממשק ביניהם. גם אינטליגנציה וגם אישיות הם יציבים, ומשפיעים

קריאה נוספת...

7. הפונקציה התקשורתית

הפונקציה התקשורתית המבחנים הפסיכולוגיים נוצרו למטרה פרקטית, והשימוש בהם הוא כמעט תמיד להעביר את הידע שהושג על הנבדק הלאה. חשוב לזכור את המטרה לשמה בוחנים, לבחור את המבחנים הרלוונטיים. בנוסף,

קריאה נוספת...

8. שאלוני אישיות אובייקטיבים

שאלוני אישיות אובייקטיבים קשה לצפות בהתנהגות של אדם מעבר למצבים שונים, ומטרת המבחנים לייעל את התהליך. בשאלון דיווח עצמי זה הרבה יותר נוח: לא צריך לראות את הנבדק בכל המצבים,

קריאה נוספת...

9. מבחני השלכה

מבחני השלכה (Thematic Apperception Test (TAT מבחן זה לא נועד לבדוק את התפישה, אלא את מה שמשליכים מהעולם הפנימי על התפישה. הוא מותח ע"י מורי ומורגן בשנת 1938. הוא כולל 

קריאה נוספת...

10. אינטגרציה של מבחנים

אינטגרציה של מבחנים תיאור מקרה א': דב, [בן 20] בן למשפחה לא משכילה מרובת ילדים, משפחה בעייתית מוכרת לגורמי הרווחה. החל להפר את חוק חינוך חובה כבר בגיל הגן. גם

קריאה נוספת...