טיפול זוגי בפרספקטיבה של יחסי אוביקט – אודות הטיפול

ממה להימנע בטיפול

בטיפול פסיכולוגי אין אזורים שהם “מחוץ לתחום”. כל היבט בהוויה הזוגית צריך להבחן, כולל סודות. יש להתנות זאת בגישה עדינה התלוייה בטקט ותזמון נכון. אל לנו לחשוש מרגשות קשים, אשר עלולים לעלות בטיפול, משום שתפקיד הטיפול להתמודד, להנגיש ולהציף רגשות אלה.

הכללה של אחרים בטיפול

הטיפול הפסיכולוגי אינו כולל גורמים אחרים, כמו בני משפחה או אנשי טיפול. כדאי כן לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים (מטפל מיני, מטפל אינדיווידואלי), אך אלה אינם נכנסים למרחב הטיפולי הפרטי של הטיפול הזוגי.

תפקיד של שיעורי בית

שיעורי בית אינם חלק מטיפול זוגי באסכולה זו, מלבד תרגולים בטיפול מיני שאולי יהיו הכרחיים. יש לעודד את בני הזוג לפנות זמן לשיחות ביניהם בין המפגשים הטיפוליים.

מפגשים זוגיים או פרטניים כחלק מהטיפול

בטיפול זוגי יש להעדיף מפגשים עם שני בני הזוג, אלא אם כן יווצר צורך של אחד מבני הזוג לדון בנושאים, שהוא עדיין מתקשה להעלות לפני בן/בת זוגו. במקרה זה ניתן לאפשר מפגש פרטני כהכנה לדיון משותף. מכשול אפשרי בכך יהיה, שהמטפל יהפוך להיות “שותף סוד” של כל אחד מבני הזוג. לכן, יש להדגיש כי הסודיות בטיפול קיימת אך ורק בהקשר הזוגי ולא עבור כל אחד מבני הזוג. שמירת סודות בזוגיות מונעת התפתחות הטיפול. אם המטפל יסיק, כי הבעיות המופנמות של אחד מבני הזוג משתלטות על הטיפול בהקשר הזוגי, הוא ימליץ על הפניה מיידית של אותו בן זוג לטיפול פרטני.

סיום טיפול ושימור ההטבה בקשר

הקריטריונים לסיום קשר הם:

  • בני הזוג הפנימו את המרחב הטיפולי והצליחו ליצור יכולת החזקה הדדית סבירה.
  • הזדהויות השלכתיות לא מודעות זוהו, נוכסו ונלקחו חזרה ע”י כל אחד מבני הזוג.
  • היכולת לאהוב ולעבוד יחדיו כשותפים לחיים שוקמה.
  • מערכת היחסים המינית היא אינטימית ומספקת עבור שני בני הזוג.
  • בני הזוג מסוגלים לחזות את ההתפתחותם העתידית וליצור סביבה מחזיקה חיונית האחד בעבור השני ועבור משפחתם.
  • בני הזוג יכולים להבדיל בין, ולתת מענה לצרכים של כל אחד מבני הזוג.
  • לחילופין, בני הזוג יכולים להכיר בכשלון הבחירה הזוגית, מבינים את אי ההתאמה ביחסי האובייקט המופנמים. בכך בני הזוג יפרדו לאחר עבודת אבל קצרה ואם יכולת להתאבל על אבדן הנישואין באופן עצמאי.

לרוב לא בונים תוכנית מעקב בכדי ליצור בבני הזוג את האמונה, כי הם יכולים לשמור על הסביבה המחזיקה ההדדית שלהם בעצמם. עם זאת, האפשרות לחזור לטיפול, במקרה שהצורך להעזר בטיפול מתעורר, קיימת וידועה לבני הזוג.

האופן הטוב ביותר לשימור ההטבה בקשר הוא עידוד בני הזוג להמשיך ולעסוק בשיעור הטיפולי שלמדו. הם צריכים לפנות זמן לתקשר את רגשותיהם אחד לשני, להאזין בכבוד ולקחת אחריות על תרומתם האישית לקשיים משותפים.

סיכום אישי:

הטיפול לפי אסכולת יחסי האובייקט דורש מהמטפל הקוגנטיבי להיות מודע לתהליכים ולדפוסים המופנמים בו (יחסי האובייקט והזוגיות המופנמת), בכדי שיוכל ראשית לזהות ולאחר מכן להשתמש בהעברה הנגדית שלו בכדי לפרש את הדפוסים הרגשיים של בני הזוג בטיפולו. לפיכך, הכרחי, שהמטפל עצמו יעבור תהליך טיפולי והדרכה בכדי למפות את הדפוסים הנפשיים המופנמים בו.

על המטפל להיות ערני ומודע להעברות וההעברות הנגדיות המתקיימות בזמן אמת בפגישה הטיפולית, לזהותן ולהיעזר בהן באבחונו ושיקופו את הצרכים, הפחדים והמשאלות הלא-מודעים של בני הזוג בטיפולו.

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן