היבטים התפתחותיים סביב טיפול בילדים

היבטים התפתחותיים סביב טיפול בילדים לא ניתן לאבחן או להתערב טיפולית, ללא הבנת השלב ההתפתחותי שבו הילד נמצא. השפעת תרבות על תפיסת נורמטיביות לגבי התפתחות ילדים. כלומר, מה מתאים לגיל

קריאה נוספת...

השלבים ההתפתחותיים ומאפיינם

השלבים ההתפתחותיים ומאפיינם כאשר המוקד הוא מה מאפיין את הקשיים בגילאים השונים ומה הדרך להתמודד עמם. גיל הינקות (0-2) פרויד: השלב האוראלי. אריקסון: אמון בסיסי לעומת חוסר אמון בסיסי. העולם

קריאה נוספת...

מפגשים ראשונים בהתערבות טיפולית

מפגשים ראשונים בהתערבות טיפולית מפגשים ראשונים מכילים ציפיות וחששות, והן חלק בלתי נמנע מהם. יש בכוחם לעכב את המטרות הטיפוליות ויש בכוחם לתרום להן. ציפיות הילד כלליות: תפקיד המטפל. ציפיות

קריאה נוספת...

מושגים משמעותיים בטיפול במשחק

מושגים משמעותיים בטיפול במשחק התנגדות לטיפול ביטוי מילולי או התנהגותי לחוסר רצון או מסוגלות לעמוד בברית הטיפולית (ההסכמה שאנו נפגשים במטרה לבצע שינוי בתחופ מסויים). ההתנגדות יכולה ליהיות חוסר רצון

קריאה נוספת...

מאפייניו וחשיבותו של משחק אצל ילדים

מאפייניו וחשיבותו של משחק אצל ילדים הגדרה של משחק ושל מאפייניו: פעילות המכוונת לגרום הנאה. בהגדרה הרחבה של המשחק יש איזושהי הבחנה בין פעילות משחקית, הנחשבת לפחות רצינית, לבין פעילויות

קריאה נוספת...

התפתחות המשחק ככלי טיפולי – סקירה היסטורית

התפתחות המשחק ככלי טיפולי - סקירה היסטורית המשחק ככלי טיפולי התפתח עם השנים, בייחוד כשהתרחש שינוי במעמד הילד. כשחדלו להתבונן אליו כאל מבוגר קטן, והבינו את צרכיו, זכויותיו ומעמדו השתנו,

קריאה נוספת...

טיפול במשחק באוריינטציה דינמית

טיפול במשחק באוריינטציה דינמית אוסף של גישות טיפוליות הכוללות מגוון של אוריינטציות תיאורטיות וטכניקות. מטרה משותפת: לבסס מחדש את יכולתו של הילד לעסוק במשחק (עם אוריינטציה לאנשים, מגוון ורצף משחקי-

קריאה נוספת...

ספרים ככלי טיפולי- ביבליותרפיה

ספרים ככלי טיפולי- ביבליותרפיה ביבליותרפיה: שיטת טיפול המשתמשת בתהליכי קריאה וכתיבה בטקסטים ספרותיים לטיפול בבריאות הנפש של הילד. נעשה בה שימוש בגילאים השונים, אך נתמקד בתפקידה בטיפול בילדים. הנחות יסוד:

קריאה נוספת...

ציור ככלי טיפולי

ציור ככלי טיפולי מתבסס על הכלה: על הנייר ודרך תיווך המטפל. הדף כמיכל שמאפשר לגעת בתכנים של הילד באופן לא מילולי ולא ישיר. הדף, שעליו ניתן לזרוק את כל עולמנו

קריאה נוספת...