טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

פסיכולוגיה קוגניטיבית – קשב כדבק

קשב כדבק - Feature integration theory (טריסמן):  תיאוריה לפיה תהליך התפיסה מתחלק לשני שלבים: שלב קדם-קשבי שלא דורש קשב, בו מתרחש עיבוד מקבילי של כל התכונות על פני השדה הויזואלי; ושלב קשבי הדורש קשב, בו מתרחש עיבוד סיריאלי של כל גירוי ואנו מדביקים בין התכונות השונות של כל אובייקט ואובייקט. תפקידו של הקשב הוא להדביק בין התכונות. כלומר גירוי לא מוקשב ישאר מופרד לתכונותיו הגולמיות. תיאוריה זו לוקה בחסר, כיוון שהיא מסבירה שני [...]

פסיכולוגיה קוגניטיבית – קשב

פסיכולוגיה קוגניטיבית - קשב קשב = אוסף של מנגנונים המסייעים להתגבר על עומס הגירויים (information overload) והמשימות (task overload) על ידי התמקדות ותיעדוף אינפורמציה\משימה מסוימת על פני אחרת. ההתמקדות מאפשרת לנו לעבד גירויים רלוונטיים יותר ביעילות יתרה ולהתעלם מגירויים בלתי רלוונטיים. Change blindness: חוסר הבחנה בהבדל מהיר שנעשה בסביבה בה אנו צופים. מדגים כי אני לא מצליחים לעבד את כל השדה הויזואלי בו זמנית - במידה והיינו עושים זאת, יכולנו למצוא את ההבדל בקלות. מודלים מטאפוריים [...]

פסיכולוגיה קוגנטיבית – תפיסה וזיהוי האוביקט הנתפס

פסיכולוגיה קוגנטיבית - תפיסה גיבסון: לכל גירוי בעולם יש פרשנויות מרובות בהכרה.  Distal stimulus: האובייקט כפי שהוא בעולם האמיתי, אליו אין לנו גישה ישירה.  Proximal stimulus: הקלט החושי הראשוני של הdistal stimulus והמקור הראשוני ביותר של האובייקט אליו יש לנו גישה.   Information medium: אורך הגל שמגיע מהאובייקט אל הרשתית.  Perceived object: תפיסת האובייקט, שתיווצר בעקבות תהליכי העיבוד של הproximal [...]

Ainsworth and Bowlby: An Ethological Approach to Personality Development

Ainsworth and Bowlby: An Ethological Approach to Personality Development נסקור את התיאוריות האטולוגיות של בולבי ואיינסוורת'. הן החלו כתיאוריות נפרדות אשר אוחדו. לפני 1950 שני החוקרים נמשכו לתחום מחקר האישיות ולהשפעה של יחסי הילד עם הוריו עוד מלפני לימודיהם האקדמים. עבודתו של בולבי (אנגליה) בבי"ס לחינוך מיוחד הניעה אותו ללמוד פסיכיאטריה ופסיכותראפיה. לטעמו, הפסיכואנליזה נתנה [...]

יחסי האובייקט – התקשרות

יחסי האובייקט - התקשרות תרפיה פסיכולוגית מבוססת יחסי אובייקט מרוכזת ביחסים סין השותפים, בהתחשב בדפוסים הקוגניטיביים של ההתקשרות שלהם והתרומה של כל אחד. מתרכזים בלסייע לזוג להגיע לרמת התפקוד המתאימה לשלב החיים שהם נמצאים בו (נשואים טריים, הורים חדשים, פנסיונרים...) ולאינטימיות שהם מחפשים (במקום להתרכז רק בסימפטומים). תאוריית הטיפול מבוססת על עבודתו של פיירברן, פסיכואנליסט [...]

טיפול זוגי באוריינטצית תאורית יחסי-אובייקט

טיפול זוגי באוריינטצית תאורית יחסי-אובייקט טיפול זוגי באוריינטצית תאוריית יחסי-אובייקט משלב בתוכו את החקירה הדינמית המעמיקה של היחיד לצד הבנה מערכתית של זוגות והמשפחה המורחבת. טיפול זה מדגיש את המקורות הבין-דוריים של ההתפתחות ואת מרכזיותם של מערכות יחסים. לבני הזוג יש "מבנה על" של אישיות התורמת מצידה גם להתפתחותו האינדיבידואלית של היחיד בתוכה. מערכת יחסים [...]

טיפול זוגי מבוסס יחסי אוביקט

טיפול זוגי מבוסס יחסי אוביקט טיפול זוגי קוגניטיבי בייחסי אובייקט זוהי שיטה פסיכולוגית המבוססת על תיאוריית יחסי האובייקט. הטיפול מתמקד ב: התמודדות הזוג עם המטפלים, האינטראקציה בין בני הזוג, ביטויי הקשר בניהם ויחסי האובייקט הפנמיים שלהם, הפועלים באמצעות הזדהות השלכתית הדדית באופן תת מודע. הטכניקה מיישמת: הקשבה לא ישירה לתמות לא מודעות, בליווי אפקט (רגש), [...]