טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

מודל האישיות של פרויד

מודל האישיות של פרויד פרויד החל את דרכו כנוירולוג, וחקר את התת מודע, לא היה הראשון להעלות את המושג (גם שייקספיר כבר השתמש בו במחזותיו), אך בהחלט טווה כמה מונחים חדשים בהקשרו. מעבר לעיסוק בתת מודע פרויד האמין בשיטה הדטרמיניסטית שאומרת כי לכל מחשבה רגש או פעולה יש סיבה ומקור. יתרה מכך, האמין כי כל ההתנהגויות [...]

פסיכולוגיה סוציאלית

פסיכולוגיה סוציאלית שתי השאלות המרכזיות בתחום זה- כיצד האנשים סביבנו משפיעים על התנהגותינו (ערכים, עמדות וכו')? כיצד המחשבות של האדם על אנשים אחרים משפיעים על התנהגותו כלפיהם (סטראוטיפים)? הניסוי הראשון שבוצע בפסיכולוגיה חברתית הוא ניסוי שבוצע בשנת 1897 כאשר החוקר שם לב כי הביצועיים של ספורטאים משתנים כאשר הם לבד או כאשר הם בקבוצה. social [...]

זיגמונד פרויד- הגישה הפסיכודינמית

זיגמונד פרויד- הגישה הפסיכודינמית פסיכודינמיקה: מתייחס למאבק התמידי של היבטים שונים של האישיות. אישיות היא מערך של תהליכים ועיבודים.   המודל הטופוגרפי: גורס כי החיים הנפשיים יכולים להיות מיוצגים על ידי שלושה שלבים של מודעות: מודע, תת מודע ולא מודע.   מודע: מכיל את התחושות והחוויות שאנחנו מודעים אליהם ברגע מסוים. חלק קטן מהחיים המנטאליים נמצאים בו.   תת מודע: נקרא גם "זיכרון נגיש". כולל [...]

דפוסי התקשרות של תינוקות והשפעתם על תפקוד האדם הבוגר בזוגיות

דפוסי התקשרות של תינוקות והשפעתם על תפקוד האדם הבוגר בזוגיות עד אמצע שנות החמישים רווחה דעה בקרב פסיכואנליטיקנים ופסיכולוגים התנהגותיים שהקשר הראשוני של האם עם תינוקה נועד על-מנת לשרת צרכים פיזיולוגיים ראשוניים של התינוק וכי קשר זה נוצר אבולוציונית מכיוון שהתינוק אינו יכול לספק את צרכיו בעצמו. לעומתם, הפסיכואנליטיקנים טענו שלבני אדם יש שתי מערכות [...]

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה התפתחותית מושפעת ממראית עין וממרכוז היסק טרנזיטיבי: יכולת להסיק מסקנות קוגניטיביות לגבי היחס בין שני אובייקטים בהתבסס על יחסיהם עם אובייקט שלישי. מושפעת ממרכוז הבחנה בין מראית עין ומציאות:  ניסוי המסכה לעומת ניסוי הג'וקים. -פסיכולוגיה התפתחותית יכולות עיבוד מידע: היכולת לברור מידע להפנות תשומת לב לאחסן בזיכרון לשלוף ממנו קשב וזיכרון קשב : היכולת [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – מודעות וחברות

פסיכולוגיה התפתחותית - מודעות וחברות מעבר לעצמאות מגע פסיכולוגי במקום פיזי :תמיכה באמצעות מבט ,מילה וחיוך– תדלוק רגשי. מצוקה פוחתת לנוכח פרידה מההורה :פרידה קלה יותר .גורמים משפיעים :מי יוזם את הפרידה • האם נעשתה לפעוט הכנה• כשירות ביצוע : תחושת הילד כי ביכולתו להשפיע על אובייקטים ,אנשים ואירועים" .אני חזק" "!אני יכול"! צמיחת החברויות [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – שפה וקוגניציה

פסיכולוגיה התפתחותית - שפה וקוגניציה הגדרת השפה שפה: מערכת מופשטת הנשלטת על ידי כללים פסיכולוגיים, של סמלים שרירותיים ,להם משמעות מקובלת ,הנעזרת בכללים לצורך העברת מידע . מערכת מופשטת כללים סמל - ייצוג סמלי אינסוף צירופים העברת מידע רכיבי השפה כל השפות בעולם מורכבות מ-5 תת מערכות: פונולוגיה – צלילי המילה והמשפט (ניגון ,מבטא) סמנטיקה [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – התנהגות

פסיכולוגיה התפתחותית - התנהגות מערכות התנהגות :בולבי א .הגדרה ומאפיינים עקריים. ב . להסביר מתי היא מופעלת ומתי היא רגועה. ג .יחסי הגומלין בין המערכות. כל מערכת כוללת התנהגות , תחושות פנימיות ותהליכי עיבוד פנימיים ( קוגניטיביים ורגשיים ) של המצבים הנוגעים לאותה מערכת. מערכות התנהגות מערכת ההיקשרות : מופעלת במצבים בהם מנסים לשמור על [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – שלבי למידה

פסיכולוגיה התפתחותית - שלבי למידה למידה אצל תינוקות :למידה עצמאית למידת התכוונות התרגלות =הביטואציה הפרת התרגלות =דה-הביטואציה התניה קלאסית התניה אופרנטית (אינסטרומנטלית) חיזוק חיובי ,חיזוק שלילי ,עונש חיקוי מושג המוכנות מה התינוק מסוגל ללמוד ומה לא מרגרט מאהלר :ספרציה ואינדיבידואציה השאיפה ההתפתחותית של כל ילד : יצירת עצמאות ונפרדות מההורה (ספרציה ) ויצירת אישיות ייחודית [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – שלבי התפתחות

פסיכולוגיה התפתחותית - שלבי התפתחות שלבים בהתפתחות הקדם-לידתית שלב הנבט (germ )0-3 שבועות שלב העובר (embryo)3-8 שבועות תקופת השליל (fetus )8 שבועות ועד ללידה תהליך ההתמיינות (differentiati•n) : תהליך בהתפתחות העוברית בו תאים קוגניטיביים כמעט זהים מתפתחים בהדרגה ויוצרים רקמות ואיברים בעלי מבנה ייחודי המיועדים לתפקודים מוגדרים ושונים . השראה עוברית (embryonic induction) : פעילות [...]

Load More Posts