1. מדעי ההתנהגות

מדעי ההתנהגות מכל הבעיות שעימן בני האדם מתמודדים משחר ההיסטוריה, נדמה שהבעיה העיקרית והמרכזית ביותר הינה הטבע האנושי. למרות שתחומים רבים נחקרו בהקשר זה, אנו עדיין מתקשים להשיג תשובה ברורה

קריאה נוספת...

2. משמעות האישיות

משמעות האישיות למושג "אישיות" יש מספר משמעויות. מושג זה נחקר בתת-תחום נפרד בפסיכולוגיה המחקרית, וגם בו יש גישות תיאורטיות שונות ולעיתים מתחרות. זאת ועוד, מדובר בדיסציפלינה המבקשת לבסס דרכים משופרות

קריאה נוספת...

3. מהי אישיות? תשובות אלטרנטיביות

מהי אישיות? תשובות אלטרנטיביות המילה "אישיות" (Personality – כך במקור) באנגלית לקוחה מהמילה הלטינית Persona. במקור, מילה זו תיארה את המסכות שהשחקנים הדרמטיים ביוון העתיקה נהגו לעטות על פניהם, אולם

קריאה נוספת...

4. האישיות כתחום מחקר

האישיות כתחום מחקר בלימודי הפסיכולוגיה, תיתקלו בקורסים רבים, דוגמת פסיכולוגיה חברתית, ביו-פסיכולוגיה, תפיסה, פסיכולוגיה התפתחותית, והתנהגות ארגונית. תחומים אלו מהווים תת-תחומים בפסיכולוגיה, בדיוק כמו פסיכולוגיית האישיות. ההבדל בין פסיכולוגיית האישיות

קריאה נוספת...

5. תיאוריות אישיות

תיאוריות אישיות כמעט ואין הסכמה על הגישה הספציפית שתלווה את החוקרים בניסיונם להסביר את ההיבטים הבסיסיים של ההתנהגות האנושית. למעשה, כיום ישנן יותר ויותר תיאוריות שמנסות להסביר היבטים אלו. לפיכך,

קריאה נוספת...

6. מרכיבי תיאוריית האישיות

מרכיבי תיאוריית האישיות עד כה, הראינו שהפונקציות הבסיסיות של התיאוריות הן להסביר מה שכבר ידוע, ולנבא דברים שעדיין לא ברור האם הם נכונים או לאו. השאלה הנשאלת היא, מהן הסוגיות

קריאה נוספת...

7. קריטריונים להערכת תיאוריות אישיות

קריטריונים להערכת תיאוריות אישיות בהתחשב במספר הרב של תיאוריות האישיות, השאלה הנשאלת היא – כיצד נוכל להעריך את התכונות היחסיות של כל אחת מהן? כלומר, מעבר לפונקציות התיאוריות והמנבאות של

קריאה נוספת...

8. הנחות יסוד בסיסיות אודות הטבע האנושי

הנחות יסוד בסיסיות אודות הטבע האנושי לכל בני האדם יש הנחות יסוד בסיסיות אודות הטבע האנושי. כך גם לתיאורטיקנים העוסקים בתחום. במרבית המקרים, הנחות היסוד הללו נובעות מחוויות אישיות. הנחות

קריאה נוספת...