1. מבוא למוטיבציה בפסיכולוגיה

מבוא למוטיבציה בפסיכולוגיה כל הרעיון של מוטיבציה הוא רעיון מאוד מרכזי. השאלה שאנו שואלים היא מה אנשים רוצים. אנשים עושים דברים רבים והשאלה היא מה בסופו של דבר הם רוצים?

קריאה נוספת...

2. תיאוריית ניהול אימת המוות

תיאוריית ניהול אימת המוות המוות מגדיר את האופן שבו אנחנו חיים במובן שאם לא היינו מתים אז הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עסוקים בהם היו הופכים לחסרי טעם, בגלל שזה היה

קריאה נוספת...

3. אבולוציה ומוטיבציה

אבולוציה ומוטיבציה מהי למעשה תיאוריית האבולוציה? כל הסיפור הזה התחיל מהשאלה- מה יש בעולם של החיים? יש חיות רבות, צמחים רבים עם הרבה מגוון ואנשים שמו לב לזה משחר האדם.

קריאה נוספת...

4. The Meme

(The Meme- (Dawkins, 1976 המושג נלקח מהספר "הגן האנוכי" של דוקינס. נתחיל מדוגמא: ישנו טפיל\תולעת אשר נקרא: dicrocoelium dendritcum. הטפיל הזה נולד בתוך הצואה של פרות. חלזונות אוכלים אותו ואז

קריאה נוספת...

5. המוטיבציה החברתית

המוטיבציה החברתית כל אחד מאתנו תלוי באנשים אחרים – לא נוכל לשרוד ללא אנשים אחרים משום שכישורי ההישרדות שלנו שואפים לאפס. איך התלות שלנו באה לידי ביטוי: בחיי היום יום

קריאה נוספת...

6. שמרנות

שמרנות שמרנות (לפי ההגדרה המילונית) היא העדפת המצב הקיים והתנגדות לשינוי. זוהי מוטיבציה מובנת כיוון שהיא אומרת שמה שנמצא היום אנחנו יודעים מה הוא, והדברים האחרים אנחנו לא יודעים מה

קריאה נוספת...

7. שמרנות ומוטיבציה פנימית (אינטרינזית)

שמרנות ומוטיבציה פנימית (אינטרינזית) יש תיאוריות שטוענות כי יש נטייה כללית לשמרנות. אם כל יתר התנאים יהיו שווים אז נעדיף כולנו את האופציה השמרנית כיוון שהיא ידועה וכל שאר האופציות

קריאה נוספת...

8. מוטיבציה פנימית ומבנה מערכת מטרות

מוטיבציה פנימית ומבנה מערכת מטרות האם מחמאות מגבירות או פוגמות במוטיבציה אינטרינזית? מחמאה תעזור ו\או לא תפגע במוטיבציה אינטרניזית כל עוד היא לא פוגעת באחד משלושת הצרכים: אוטונומיה, שייכות ומסוגלות.

קריאה נוספת...

9. היררכיית מטרות וחוזק המוטיבציה

היררכיית מטרות וחוזק המוטיבציה ניתן לזהות אותה פעולה עצמה ברמות שונות- יש תשובות שונות לשאלה מה אנחנו עושים? לדוגמא: אני כותבת מילים במחשב, אני מסכמת שיעור, אני רוכשת השכלה, אני

קריאה נוספת...

10. חוזק מוטיבציה ומוטיבציית הישג

חוזק מוטיבציה ומוטיבציית הישג Motivation = Expectancy X Value כלכלנים אוהבים לדבר על הסתברות כמו על הגרלה שלא תלויה בנו. בעולם שבו הפסיכולוגים מתעניינים חלק גדול מההסתברות הוא לא קבוע

קריאה נוספת...

11. שליטה עצמית

שליטה עצמית קונפליקט בין פעולות אוטומטיות לבין פעולות נשלטות האם לעשות את מה שאני רגילה לעשות או לעשות משהו אחר? למשל, לעשן סיגריה אחרי הקפה (תגובה אוטומטית נרכשת) או לא

קריאה נוספת...

12. מודל הכוח לשליטה עצמית

מודל הכוח לשליטה עצמית למה אנשים נכשלים בלהשיג את מטרותיהם? "מודל הכוח"- שליטה עצמית כשריר: משאב מוגבל- קשה לבצע שתי פעולות שדורשות שליטה עצמית וניתן לאימון- אפשר לשפר את השליטה

קריאה נוספת...

13. אוטומטיות ושליטה בהשגת מטרות

אוטומטיות ושליטה בהשגת מטרות האם אפשר לגרום לאנשים להתנהג בצורה מסוימת בלי שירגישו בכך (כלומר, בלי שירגישו שגרמנו להם להתנהג כך)? הרעיון הוא להשפיע על אנשים בלי שהם בכלל יהיו

קריאה נוספת...