חלק א’

חלק א' הפסיכולוגיה מנסה להפוך למדעית. למספרים יש כח רב, יכולת המדידה וההשוואה. קונספט הציונים נהגה רק בשנת 1972. לפי הרעיון ניתן לתרגם רעיונות ומחשבות למספר שמקף את המדרג של

קריאה נוספת...

חלק ב’

חלק ב' מהימנות קודמת לבחינת תוקף. ראשית יש לוודא שאנו מודדים משהו שאין לו רעש. כאשר השתמשנו במיידי המהמנות הוכחנו כי מדובר בבחינה שהיא עקבית על פני זמן, עקביות פנימית

קריאה נוספת...

חלק ג’

חלק ג' IQ מילולי כל תתי המבחנים מסודרים לפי סדר קושי. רכיב 1 -  ידע כללי השאלון הראשון משום שהמחקרים מראים שהוא הכי פחות מעורר חרדה כמעין חידון. מצד שני

קריאה נוספת...

חלק ד’

חלק ד' שאלוני אישיות אובייקטיבים דוגמאות: EPQ, 16PF, NEO PR , MMPI יתרונות: מאפשרים דגימה מגוונת מהימנות גבוהה, קידוד סטנדרטי הנבדק מוגבל בתגובותיו - מהימנות ותוקף גבוהים. מבוססים על דיווח

קריאה נוספת...

חלק ה’

חלק ה' אינטגרציה בין מבחנים אין יכולת לעשות אבחון פסיכיאטרי על סמך מבחן אחד. האינטגרציה היא זו המאשפרת לנו להשתמש במבחנים שמהימנותם לא הוכחה. תיאור מקרה: דב, משפחה לא משכילה,

קריאה נוספת...