1. מבוא

1. מבוא מהי פסיכולוגיה קוגניטיבית? ההגדרה של נייסר -  Neisser החקר של מכלול התהליכים בהם הקלט החושי מעובד, מצומצם, מוגדל, מועשר, נשמר, נשלף ובא לידי שימוש. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בתור מדע חוקרת

קריאה נוספת...