פסיכולוגיה התפתחותית

מושפעת ממראית עין וממרכוז

 • היסק טרנזיטיבי: יכולת להסיק מסקנות קוגניטיביות לגבי היחס בין שני אובייקטים בהתבסס על יחסיהם עם אובייקט שלישי.

מושפעת ממרכוז

הבחנה בין מראית עין ומציאות:  ניסוי המסכה לעומת ניסוי הג’וקים.

-פסיכולוגיה התפתחותית

יכולות עיבוד מידע:

 • היכולת לברור מידע
 • להפנות תשומת לב
 • לאחסן בזיכרון
 • לשלוף ממנו

קשב וזיכרון

קשב : היכולת להתמקד ולשים לב לפרט מידע מסוים מהסביבה ולא לאחר.

פריסת קשב:

 • תהליך העברת המידע מרשם החישה לזיכרון העבודה.
 • שיפור ביכולת להתמקד ולשים לב לפרט מידע מסוים .
 • מגבלה בגיל הגן :סריקת יתר לא שיטתית.

יכולת זיכרון:

 • שיפור במטלות היכר (לתפוס גירוי כמוכר ) והיזכרות ( היכולת לשלוף מידע מהזיכרון לטווח ארוך)
 • מגבלות : קושי בשימוש באסטרטגיות זכרון וקושי בזכירה של מידע לא מוכר.

ZPD : איזור ההתפתחות המקורבת (ויגוטסקי)

 • תפקיד המלמד
 • הפער שבין הביצוע הנוכחי של הילד לבין ביצועו הפוטנציאלי
 • התאמה בין הרמה לבין התסכול המכוון.

ניתן לסייע לילדים  להפעיל ביעילות אסטרטגיות זכירה.

קוגניציה חברתית : תיאוריה על תודעה (T•M)

 • מהי התודעה• – אמצעי חשיבה , הרגשה ותפיסה המפקחת על הדיבור וההתנהגות
 • קוגניציה חברתית :הבנת כוונות אחרים

מה הילד מרוויח מהכרה בתודעה•

ההנחות של פלאבל:

 1. התודעה קיימת.
 2. קשר בין התודעה לעולם הפיזי.
 3. התודעה נפרדת מהעולם הפיזי.
 4. התודעה מייצגת בצורה מדויקת  ולעיתים לא.
 5. התודעה מפרשת את המציאות

קוגניציה חברתית :אגוצנטריות

 • אגוצנטריות : חוסר יכולת להבחין בין נקודת המבט עצמי לזו של הזולת
 • דוגמאות להתנהגויות אגוצנטריות
 • סוגי אגוצנטריות: תפיסה ,ידע ואמונות ,מאווים
 • באמצעות התודעה , התנסויות על העולם והתנסויות חברתיות מתגברים על האגוצנטריות
 • ניתן לקדם ירידה באגוצנטריות באמצעות ידע על קיום רצונות האחר ,מודעות לצורך , שיפור ההיסק החברתי ושיפור

התקשורת הבינאישית : מה חשיבות ההתפתחויות בפרגמטיקה לירידה באגוצנטריות•

תקשורת והירידה באגוצנטריות

 • שיח ” חירשים – עיוורים:” קושי של ילדים להבין מה רמת השומע
 • תקשורת בינאישית טובה מחייבת ירידה באגוצנטריות
 • בגיל הגן – רכישה עד גבול מסוים של יכולת להתאים את קצב הדיבור ובהירות ההסברים
 • תקשורת עם ילד באותה רמה התפתחותית לעומת מבוגר

קוגניציה חברתית :משאבים מוגבלים

 • בגיל הגן – קושי לבצע שתי מטלות במקביל גורר הסחות
 • חשיבות אוטומטיזציה של תהליכי עיבוד מידע
 • התסריטים וחשיבותם
 • “תסריט “– ייצוג סמלי ופשוט של רצף פעולות על מנת להשיג יעד
 • הפשטה (abstraction)

 

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן