פסיכולוגיה התפתחותית – התנהגות

מערכות התנהגות :בולבי

א .הגדרה ומאפיינים עקריים.

ב . להסביר מתי היא מופעלת ומתי היא רגועה.

ג .יחסי הגומלין בין המערכות.

כל מערכת כוללת התנהגות , תחושות פנימיות ותהליכי עיבוד פנימיים ( קוגניטיביים ורגשיים ) של המצבים הנוגעים לאותה מערכת.

מערכות התנהגות

מערכת ההיקשרות : מופעלת במצבים בהם מנסים לשמור על קירבה עם דמות ההיקשרות ובעת פרידה ,כשעולה מצוקה . כאשר התינוק חווה את האם כבסיס בטוח הוא איננו זקוק לאותת בצורה חזקה

מערכת חקירה וגילוי :הכרת הסביבה ,הבנת העולם , רכישת מיומנויות . מאפשרת ספרציה פיזית ורגשית . בתחילה מדובר בהתנהגויות פשוטות ובהדרגה בתפיסות ומחשבות מופשטות יותר (הבנת חוקים בעולם .) המערכת מופעלת בהתאם לאיזון בין המערכות האחרות (היקשרות ופחד.)

מערכת פחד/זהירות : תופעל בעת מצבים מסוכנים בהם לא ניתן להתמודד לבד .המערכת מופעלת נוכח סכנות ממשיות , או התרחקות מאיימת מהאם.

יחסי גומלין בין המערכות

 • שלושת המערכות מאזנות ותלויות זו בזו:

– מה הקשר בין “חקירה וגילוי ” לבין “היקשרות”

מערכת החקירה מפסיקה את הפעולה של מערכת ההיקשרות

מערכת ההיקשרות מפסיקה את הפעולה של מערכת החקירה

– מה הקשר בין “פחד /זהירות ” לבין “היקשרות”

מערכת הפחד מפסיקה את החקירה ומפעילה את ההיקשרות

 • יכולות וויסות רגשי תורמות ליצירת איזון בין המערכות.
 • ולהיפך … האיזון בין שלושת המערכות משקף את יכולת הויסות של הילד ולמעשה ,את דפוס ההיקשרות שלו (למשל –  ילד בטוח יכול לצאת לחקירות בקלות , איננו מפעיל בקלות את מערכת הפחד ונעזר באם במקרים מותאמים.)

הזווית ההורית : מערכת “טיפול והשגחה”

 • משלימה את מערכת ההיקשרות של התינוק

ג .רגישות אמהית:

 • המימדים של אינסוורת’ :ערנות לאיתות ,פירוש נכון ותגובה מהירה ומתאימה
 • הדגשת הנגישות :פיזית ופסיכולוגית

איכות ההיקשרות נובעת מאיכות הטיפול של ההורה

 • טיפול מכוונן ורגיש
 • וויניקוט – טיפול טוב דיו

הקשר בין רגישות הורית להתפתחות התינוק

 • שינוי תובנה הורית ובעיות התנהגות :
 • יש להכיר את סוגי התובנות המתוארים במאמר הנלווה
 • העבודה על התובנה גרמה לשינוי ברגישות ההורית.
 • מעגלי התאמה ושיבוש :
 • שיבושים ברגישות ההורית הינם תכופים
 • חשיבות התיקונים
 • התפתחות יכולות הויסות
 • התפתחות קוגניטיבית
 • התפתחות העולם הפנימי-רגשי
 • מחקרי ה Still face

המצב הזר :מרי איינסוורת’

 • דרך אמפירית לבדיקת דפוס ההיקשרות

א . האם והתינוק ביחד בחדר עם משחקים -חקירה.

ב .זר מצטרף לחדר:  אם  + תינוק  +זר.

ג .אמא יוצאת . נשארים תינוק  +זר.

ד .איחוד עם האם.

דפוסי היקשרות בינקות

 • היקשרות בטוחה (70% מהילדים)
 • קשר יציב ומשמעותי עם המטפל העיקרי שבו התינוק סומך על הזמינות הפיזית הרגשית והפיזית של המטפל , ולכן משתמש בו  כבסיס בטוח לחקירות.
 • היקשרות חרדה (ההפך מבטוחה)
 • הילד לא יכול לסמוך על הזמינות הרגשית של המטפל
 • המטפל לא מהווה בסיס בטוח
 • חוסר בטחון וחרדה במצבים שוני

היקשרות חרדה :שני סוגים

 • היקשרות חרדה מתנגדת
 • בעת החקירה התינוק מחפש הרבה מגע.
 • חרדה רבה בעת מצוקה וקושי עז להיפרד מאם.
 • עם חזרת האם :הפגנת יחס אמביוולנטי כלפיה- בקשה לקרבה יחד עם התנגדות למגע . האם לא מצליחה להרגיע
 • היקשרות חרדה נמנעת
 • נפרדים בקלות (כמו בהתקשרות בטוחה )
 • בעת מצוקה התינוק לא נסער
 • הימנעות מהאם כאשר היא חוזרת.

מושגים מרכזיים

מודל פעולה פנימי (Internal W•rking M•del:)  מערכת הציפיות של התינוק מהמטפל  כמי שזמין ונענה או כמי שלא , וייצוגים של העצמי כראויים או לא לטיפול.

הפנמת הקשר והספרציה שמתאפשרת בעקבות הפנמה זו (דומה לקביעות האוביקט הרגשית של מאהלר.)

המודל שנוצר בשנה הראשונה מכתיב את נתיב ההתפתחות בהמשך-מדוע

 • יצירת סכימה לתוכה החוויות מעובדות .
 • המודל הראשוני איננו מילולי ולכן לא נגיש בקלות לשינוי.

שאלות למחשבה…

 • מדוע לשנה הראשונה לחיים יש חותם כה עמוק על ההתפתחות
 • האם ייתכן מצב של חוסר היקשרות
 • מה קורה לילדים שדמויות ההיקשרות שלהן מאוד לא זמינות
 • האם על פי גישת ההתקשרות כדאי לגשת לתינוק בכל פעם שהוא בוכה

גישת המזג

 • אוסף אישי של מאפייני התנהגות ראשוניים ,מולדים
 • פעילות
 • קצביות
 • התקרבות ונסיגה
 • יכולת הסתגלות
 • עוצמת התגובה
 • סף הגירוי
 • מצב רוח

תינוקות “קלים /נוחים ” מול תינוקות “קשים /בעייתיים”

שאלון לבדיקת סוג המזג (דוגמאות נבחרות)

הילד שלי:

 • תמיד נראה נמהר מאוד להגיע ממקום אחד לאחר.
 • נהיה מתוסכל בקלות כאשר מונעים ממנו לעשות דבר מה שהוא רוצה.
 • מרוכז מאוד כאשר הוא מצייר או צובע.
 • נהנה להחליק במגלשות תלולות ומפעילויות הרפתקניות אחרות.
 • מוטרד מחתך קטן או מכה קלה.
 • נוטה להתעצב אם תוכניות משפחתיות מתבטלות או לא יוצאות לפועל.
 • אוהב ששרים לו.
 • מעדיף פעילות שקטה על פני משחק פעלתני.
 • לעתים ביישן אפילו בקרבת אנשים שהוא מכיר זמן רב.
 • מאוד קשה לנחם אותו כאשר הוא מתרגז.
 • מבחין מיד אם יש חפץ חדש בסלון.
 • הוא מלא באנרגיה אפילו בערב.

מזג והיקשרות :מה הקשר•

 • חוקרי היקשרות : חוקרים את האיכות והיעילות של יחסים
 • חוקרי מזג :הבדלים ביולוגיים .השותף פחות משמעותי
 • האם מזג לבדו יכול להסביר הבדלים בינאישיים בהיקשרות •
 • סוג המפגש.
 • ויסות הגרייה ואיכות הטיפול.

ארבעה קשרים בין מזג והיקשרות

 1. המזג מסייע להגדיר את טיבו של הטיפול הרגיש.
 2. השערת ההתאמה/אי- התאמה (match/mismatch)
 3. מזג שונה מניב או “מזמין “טיפול שונה
 4. מזג תובעני וקשה במידה קיצונית

מאהלר :ספרציה ואינדיבידואציה

 • תזכורת:
 • השאיפה ההתפתחותית של כל ילד : יצירת עצמאות ונפרדות מההורה (ספרציה ) ויצירת אישיות ייחודית (אינדיבידואציה)
 • הלידה הפסיכולוגית
 • התפתחות בשלבים מובחנים איכותית :

ממצב של אוטיזם לעבר ספרציה ואינדיבדואציה

 • חשיבות הקשר המתפתח בין האם לתינוק
 • תהליכים חשובים מתרחשים בתקופה הינקותית והקדם מילולית

מאהלר :שלבי התפתחות

השלב הסימביוטי :1-5 חודשים

 • סימביוזה – מושג השאול מתחום הביולוגיה : תלות הדדית בין יצורים העוזרים זה לזה להתקיים.
 • סימביוזה ע” פ מאהלר – התינוק חווה את עצמו ואת האם כדבר אחד ,ללא חוויה של נפרדות.
 • מתחילה להיווצר הכרה עמומה בעולם החיצון ובאובייקטים חיצוניים ;התינוק מתחיל להבין שסיפוק צרכיו מגיע מבחוץ.
 • חוויית “אמאני :” יישות כפולה אומניפוטנטית
 • חשיבות השלב הסימביוטי ומהלכו התקין : חוויה של קשר רגשי אינטנסיבי ,תוך תלות באחרים והתמזגות
 • תפקידה של האם והשוואה לתיאוריית ההיקשרות :לפי מאהלר , על האם להיכנס ל” רגרסיה בשירות התינוק .”על הטיפול להיות רגיש , זמין ומכוונן ( בדומה לבולבי) , אך בנוסף יש לוותר במובן מסוים על התפקוד הבוגר , לשקוע בסימביוזה וכך “לקרוא ” את התינוק במדויק.
 • הסימביוזה הנה הדדית : התינוק ואמו חשים חסרי גבולות ושותפים בחוויית ההתמזגות.

שלב ההבחנה :6-10 חודשים

 • בשלב זה מתרחשת הבקיעה (Hatching ) של התינוק לעולם .מה מוביל לכך•
 • שיפור והתקדמות במגוון מישורים:תפיסה ,זיכרון ,מוטוריקה ,שעות עירות . התינוק הופך אקטיבי יותר ויותר.
 • התינוק מתחיל להכיר באמו כחיצונית לו ובכך מתחילה הספרציה/אינדיבידואציה .דוגמאות•
 • עניין גובר בחפצים של האם ,שניתן לקחתם ולהשיבם :חידוד הגבולות והבחנה בין העצמי לבין האחר.
 • חרדת זרים כסממן להתחלת הספרציה : מדגימה יכולת להפרדה תפיסתית ורגשית  בין העצמי לבין אחרים.
 • תפקיד האם : להתאים עצמה ליכולותיו המתפתחות של התינוק . עליה לאפשר את הבקיעה והחקירה ובמקביל להמשפיך ולספק סביבה תומכת.

 

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן