פסיכולוגיה התפתחותית – מודעות וחברות

מעבר לעצמאות

 • מגע פסיכולוגי במקום פיזי :תמיכה באמצעות מבט ,מילה וחיוך– תדלוק רגשי.
 • מצוקה פוחתת לנוכח פרידה מההורה :פרידה קלה יותר .גורמים משפיעים :מי יוזם את הפרידה • האם נעשתה לפעוט הכנה•
 • כשירות ביצוע : תחושת הילד כי ביכולתו להשפיע על אובייקטים ,אנשים ואירועים” .אני חזק” “!אני יכול”!

צמיחת החברויות

 • שיתוף בהתנסויות ושיתוף רגשי : חלוקת התגליות וההנאה עם הדמות המטפלת .מעיד על מודעות חברתית.
 • הירמזות חברתית : במצבים מעורפלים הפעוט קשוב לאיתות לא מילולי מההורה- הבעות פנים ,נימת קול .
 • מאפייני האינטראקציה בין פעוטות :משחק במקביל ,התנהגות משלימה . אלו מפתחים

יסודות לקשרי חברות עתידיים.

 • ניצני שליטה עצמית וויסות עצמי: ציות מסור ,ויסות עצמי מונחה ,והיכולת הרלפקטיבית.

מודעות לעצמי ולזולת

 • מודעות עצמית :הפעוט מבין שהוא ישות נפרדת מהאחר .רצונותיו ורגשותיו נפרדים ומובחנים .ראיות לכך:

1 .מחקר המראה :לאן מושיט הפעוט את ידו

2 . התחלת שימוש במילה “אני.”

 • הבנת הזולת :האחר מוכר כנפרד אף הוא . הפעוט מתחיל להכיר ברגשות האחר ,זכויותיו ורצונותיו .
 • ניצני המוסר (גיל שנה וחצי 🙂 התחלת הבנה של אסור ומותר וסימנים מוקדמים לאמפתיה.
 • חרדת סטייה (גיל שנתיים 🙂 תחושה שלילית של פעוט כשעומד לעשות משהו אסור .
 • רגשות :

-שינוי ברגשות קיימים : יכולת לשאת רגשות עזים יותר והבעת רגשות בדרכים מגוונות

-הופעת רגשות חדשים :

בושה מול הערכה עצמית חיובית וגאווה (אריקסון,)כעס ,מבוכה ,ביישנות

שינויים רגשיים

הקשר בין ההורה לפעוט

תפקידי ההורה בגיל הרך:

 • ויסות עצמי מונחה בגיל הרך לעומת וויסות בשניים בינקות
 • האם תפקידי האם ותפקידי האב שונים

גבולות   עידוד לעצמאות ותמיכה

היקשרות

1 .היסטורית ההיקשרות  ותפקוד בגיל הרך :

2 .הסבר להמשכיות-  מודל פעולה פנימי  מול ההווה ועקביות בסגנון ההורות.

-פסיכולוגיה התפתחותית היקשרות בטוחה:

 • התלהבות
 • רגשות חיובים
 • מיעוט תסכול
 • גמישות
 • שיתוף פעולה

היקשרות חרדה:

 • חוסר התלהבות
 • זעם ותסכול
 • היצמדות לאם
 • התעלמות מהאם

מזג

 • מאפיינים: עקביות המזג : תכונות נמשכות מתקופה זו והלאה.
 • ייחודיות אורגניזמית: תגובה למצב הנובעת ממזג מסוים.
 • מעגליות: מודל החליפין ודטרמיניזם הדדי.
 • ההקשר הרחב יותר .זוכרים את יורי ברונפנברנר

שורשי האישיות

 • תהליך ה”ספרציה- אינדבידואציה “-מרגרט מאהלר.
 • אריקסון- עצמאות מול ספק ובושה.
 • מידת האמון הבסיסי שנרכש בשלב הקודם.

שלב האימון :10-15 חודשים

 • מדוע לעזוב את גן-עדן
 • התפתחות והבשלה בכל המישורים.
 • הנעה פנימית ויכולות חדשות מובילות את הפעוט לחקור את סביבתו ולהתרחק פיזית מהאם.
 • העצמאות אינה מוחלטת ומעלה חששות וחרדות.
 • ההורה כ- Home Base ,תחנת דלק רגשית.
 • כיצד מתבצע התדלוק הרגשי
 • כיצד התפתחות השפה נקשרת לשלב האימון

שלב האימון :10-15 חודשים

 • הילד נעמד – תמונת העולם משתנה באופן דרמטי.
 • התרחבות העולם היא וויזואלית אך גם רגשית.
 • מתחיל “רומן עם העולם :” התינוק מוקסם מהעולם הנפרש סביבו ומתפעל מיכולותיו החדשות ,הישגיו והצלחותיו .הוא מוקסם מעצמו ,מתרגש ונהנה.
 • ההליכה מקדמת את הספרציה- אינדיבידואציה ומונעת היבלעות מחודשת בשלב הסימביוטי ,שלא מאפשר צמיחה .

שלב האימון :10-15 חודשים

 • “לשחרר “את הילד ולאפשר חקירה
 • במקביל , לשמר קרבה רגשית ולשמש H•me-Base.
 • תפקידי האב:
 • דמות שלישית ,חיצונית לסימביוזה .
 • מסייע בהרחבת העולם ובהפרדת הקשר

הסימביוטי.

 • דחיפה לעבר תפקוד עצמאי ונפרד.
 • בעיות בשלב האימון : דחיפה לעבר עצמאות מהירה מדי ,או לחלופין קושי לאפשר את ההתרחקות.

שלב ההתקרבות מחדש :14-24חודשים

 • Rappr•achment
 • 14 עד 24 חודשים.
 • צורך מחודש בקרבה לאם (שונה מהינקות)
 • שיתוף רגשי
 • “ילד קטן בעולם גדול”
 • “כאב על אובדן הקירבה הטוטאלית”
 • חרדת פרידה ( וחשש מתגובת ‘נקם’)
 • 2 רצונות מנוגדים :זעם ובלבול ,מדוע •

שלב ההתקרבות מחדש :14-24חודשים

 • הפעוט מגלה צורך מחודש בהתקרבות להורה. מדוע
 • עולה המודעות לנפרדות מהאם :מצד אחד , עולה הביטחון ביכולות , אך מצד שני מודגש הקושי להתמודד לבד עם העולם .
 • קיימים בפעוט שני כוחות אמביוולנטיים : אחד סוחף לאוטונומיה ונפרדות והשני להתמזגות וקרבה.
 • ההתקרבות בעייתית מאחר והפעוט אינו מעוניין להיבלע מחדש לסימביוזה . טיפולו הרגיש של ההורה חשוב כאן על מנת לאפשר את האמביוולנטיות הזו מבלי שהפעוט יחוש רגשות שליליים כלפי עצמו או הוריו .

שלב ההתקרבות מחדש :14-24חודשים

 • חידוד הקונפליקט :
 • קרבה- מרחק
 • סימביוזה- ספרציה ואינדיבידואציה
 • עצמאות-תלות
 • דרכי התמודדות :כמיהה רגרסיבית
 • החשש מהיבלעות מניע קדימה להמשך התפתחות

שלב ההתקרבות מחדש :14-24חודשים

 • מה עם ההורים
 • “שורדים”- מתאימים עצמם לצרכים הסותרים.
 • לאפשר לחוות את הקונפליקט.
 • לא לנקוט עמדה חד מימדית!
 • האם “זמינה באופן שקט.”

שלב ההתקרבות מחדש :14-24חודשים

 • הפיתרון
 • הילד יוצר מרחק אופטימאלי
 • במה הוא נעזר•
 • שפה
 • הזדהות
 • משחק סימבולי
 • הפנמה של דמות האם!

המרחק האופטימאלי הופך לקו אישיותי..

עקרונות התפתחותיים :גיל הגן

 • ההתפתחות מצטברת
 • הילד פעיל בהתפתחותו
 • יחסי גומלין בין יכולות לבין הסביבה
 • יכולות ומגבלות
 • חשיבה ייצוגית
 • קביעות אובייקט
 • זיכרון
 • שפה
 • מירכוז (centration)
 • מראית עין מול מציאות
 • אגוצנטריות (egocentrism)
 • קושי בשימוש באסטרטגיות זכירה

מאפייני חשיבה בתקופה זו

 • מרכוז : הנטייה להתמקד בפיסת מידע בודדת וקודי לשלב מידע מרובה
 • בעיית מראית עין מול מציאות : הנטייה לחשוב שמראית עין היא המציאות
 • אגוצנטריות : קושי להבחין בין נקודת מבטי לנקודת המבט של אחרים

נושאי היחידה

 • השלב הקדם- אופרצינלי – פיאז’ה
 • התפתחות יכולת הקשב והזיכרון- תיאורית עיבוד המידע
 • התפתחות הקוגניציה החברתית

השלב הקדם- אופרציונלי

התפתחות קוגניטיבית במספר מישורים :

1 .הסקת מסקנות

2 .הבנת מושגי כמויות :שימור ,מושגי מספר ,מושגי מדידה

3 .כלים מושגיים אחרים :סיווג ,עריכה בסדרה , הסקה טרנזיטיבית

1 .הסקת מסקנות

יכולת המתפתחת בשלבים:

 • סובייקטיביות
 • כוח רב-עוצמה
 • הטבע
 • הסבר הגיוני.

ביקורת על פיאז’ה- ההבנה תלויה במורכבות הבעיות ובמוכרות שלהן.

תובנות על עצמים חיים ודוממים

 • ילדי גן :מייחסים חיים לעצמים דוממים- אנימיזם.

קריאה במדריך הלמידה

 • הבנה לגבי עצמים מתפתחת בהדרגה:
 • תזוזה
 • התפתחות
 • צאצאים
 • תהליכים מורכבים של שינוי
 • הבנה בשלה יותר בגיל 6.

2 .הבנת כלים כמותיים :שימור

 • הגדרה: על אף שינוי צורה- לא משתנה הכמות.
 • דוגמאות: שימור נפח נוזל ,מסה ,מספר ,אורך

שתי מגבלות חשיבה המובילות לחוסר שימור:

 • מציאות מול מראית עין :מה שנראה הוא המציאות
 • מרכוז

שלבי התפתחות שימור

 1. ילדים “בלתי משמרים” ( גילאי 3-4 ש’ :)אין שימור ,אך פעולה לפי כלל עקבי
 2. התלבטות וחוסר עקביות בתשובות ( גילאי 5-6 ש’ :)המרכוז פוחת ובטחונו של הילד מתערער . הבחנה בעוד ממדים .עיצומו של הקונפליקט הקוגניטיבי.
 3. שימור בשל ויכולת להסביר תשובה ( גילאי 7 ומעלה)

דגש לא רק על התשובה “הנכונה,”אלא גם על הנימוק:

 • הצדקת התשובה ע”י :פיצוי ,הפיכות , קריטריון ” לא נוסף ולא נגרע”

ספירה ומדידה (למידה עצמאית)

הבנת כלים כמותיים –ספירה :

 • עקרון 1:1- כל אובייקט מקבל שיוך מספרי אחד
 • עקרון הסדר הקבוע- סדר המספרים קבוע ,אין השמטות
 • עקרון המספר היסודי – היכולת לקשר בין מספר הפריטים  לספירה ולמספר האחרון
 • עקרון ההפשטה- היכולת לספור גם אובייקטים לא מוחשיים
 • אי הרלוונטיות של הסדר- סדר הספירה אינו משנה את הכמות

הבנת כלים כמותיים -מדידה

הבנת כלים כמותיים :סיכום

 • ילדי גיל הגן לא מראים בד” כ הבנה שכמויות משתמרות על אף השינויים במראה
 • הם מתמקדים בהיבט אחד של הגירוי , כשמראית העין היא הקובעת
 • לימוד יכול להאיץ רכישת מיומנות חדשה , אך רק אחרי שנרכשה  המסגרת הקוגניטיבית הדרושה
 • הילדים לומדים הרבה על :ספירה ,מדידה ,כמויות קטנות ,השפעות חיבור- חיסור

כלים מושגיים אחרים

 • יכולת הסיווג: מתי מופיעה היכולת למיין

 

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן