פסיכולוגיה התפתחותית – שלבי למידה

למידה אצל תינוקות :למידה עצמאית

 • למידת התכוונות
 • התרגלות =הביטואציה
 • הפרת התרגלות =דה-הביטואציה
 • התניה קלאסית
 • התניה אופרנטית (אינסטרומנטלית)
 • חיזוק חיובי ,חיזוק שלילי ,עונש
 • חיקוי
 • מושג המוכנות
 • מה התינוק מסוגל ללמוד ומה לא

מרגרט מאהלר :ספרציה ואינדיבידואציה

 • השאיפה ההתפתחותית של כל ילד : יצירת עצמאות ונפרדות מההורה (ספרציה ) ויצירת אישיות ייחודית (אינדיבידואציה)
 • הלידה הפסיכולוגית
 • התפתחות בשלבים מובחנים איכותית : ממצב של אוטיזם לעבר ספרציה ואינדיבדואציה
 • חשיבות הקשר המתפתח בין האם לתינוק
 • תהליכים חשובים מתרחשים בתקופה הינקותית והקדם מילולית

השלב האוטיסטי הנורמלי

 • מהלידה ועד גיל חודש
 • התינוק אינו פתוח לעולם (ניתוק אוטיסטי )
 • מגבלות בשלות
 • הניתוק האוטיסטי הינו נורמטיבי
 • עדיין אין ספרציה – אינדיבדואציה.
 • התינוק אינו ער לגירויים חיצוניים או להורים המטפלים.
 • דימוי ביצת הציפור
 • אין הבחנה בין “אני “ו”לא אני”
 • הצרכים מסופקים “באורח קסם ” לאחר שעולה הצורך של התינוק- חוויה הזייתית
 • למעשה אין תקשורת עם העולם החיצוני , יש ניתוק ולכן נקרא שלב “אוטיסטי”

ביקורת על השלב האוטיסטי הנורמלי

 • שימוש במונח פתולוגי לתיאור התפתחות נורמטיבית.
 • לאור מה שלמדנו עד כה ,האם התינוק באמת כל-כך מנותק•

ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

 • יכולות קוגניטיביות – תיאור היכולות החשיבתיות  המשותפות לכולם (בדומה לכולם , לרוב – נורמה)
 • משכל – דן בהבדלים הבינאישיים של יכולות החשיבה ( במה האחד שונה מהשני)
 • תקופת הינקות כוללת ארבע הישגים קוגניטיביים מרכזיים:
 • הבנת הסיבתיות
 • הבנת אמצעים ומטרות
 • קביעות האובייקט
 • התפתחות של הזיכרון

ז’אן פיאז’ ה –עקרונות התיאוריה

 • שינוי סדיר : מהמוחשי לעבר המופשט .
 • אקטיביות בהתפתחות ובהבנת העולם .
 • התקדמות ומגבלה בכל שלב.
 • התפתחות מצטברת .
 • לדוגמה :התקדמות מרפלקסים לעבר עשייה רצונית
 • תיאוריית שלבים

כיצד נוצר שינוי לפי פיאז’ה

 • התאזנות
 • עקרון ההסתגלות
 • סכמה: מבנה קוגניטיבי לתיאום מידע סנסורי ומוטורי שאפשר ליישמו במגוון מצבים .
 • שינויים בסכימות:
 • הטמעה (assimilation:) יישום סכמה קיימת לגירוי חדש
 • התאמה (accommodation:) שינוי סכמה או יצירת חדשה

תהליך ההסתגלות

הטמעה (assimilati•n)

 • יניקה מפטמות בקבוק שונות
 • אכילה מכפות שונות

התאמה

 • מעבר מפטמה לכוס שתייה
 • מעבר מכפית למזלג

לסיכום :כיצד נוצר שינוי לפי פיאז’ה

שינוי נוצר בשל צורך בהסתגלות .

הוא נוצר דרך תהליך ההתאזנות ,הכרוך בהטמעה , התאמה ושינוי סכמות.

שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית בתיאוריה של פיאז’ה  8

-פסיכולוגיה התפתחותית

מאפייני התקופה הסנסורית-מוטורית

 • עד גיל שנתיים.
 • נסיון להסתגל ואקטיביות.
 • שישה תת-שלבים.
 • התינוק חושב דרך החושים והמוטוריקה.

מדוע להניח שמדובר בפעולה קוגניטיבית 9

-פסיכולוגיה התפתחותית

התקופה הסנסורית-מוטורית

(10-1 ח’- רפלקסים:  התנהגות מולדת כבסיס לשלבים הבאים

מהי הסכימה כאשר דנים ברפלקסים

אילו עקרונות כלליים מדגימה התגובה המעגלית

מהי קביעות אובייקט

פסיכולוגיה התפתחותית תגובה מעגלית :התנהגות שיוצרת אירוע מעניין/ נעים שגורם להתנהגות לחזור על עצמה

התקופה הסנסורית- מוטורית

(21-4 ח’- תגובות מעגליות ראשוניות:  רצף הקשור בגופו של האדם ובו התנהגות מסוימת מחוללת במקרה אירוע מעניין ולכן חוזרת ונשנית.

(34-8 ח’- תגובות מעגליות שניוניות:  רצף הקשור בילד ובאובייקט/ ים (מוצץ ,רעשן)…

(48-12 ח’- תיאום של סכמות: שרשרות מכוונות למטרה-  התינוק עושה פעולה לא למען הדבר עצמו אלא כדי להשיג משהו אחר.

(512-18 ח’- תגובות מעגליות שלישוניות: ניסוי וטעייה. רצף הקשור בילד ובאובייקט/ים (מוצץ, רעשן…). התינוק חוזר על ההתנהגות בווריאציות שונות.

מהם העקרונות המתבטאים בשלב התגובה השלישונית

(618-24 ח’ :ניצני חשיבה ייצוגית (חיקוי מושהה )

הקשר בין קביעות אובייקט ליכולות רגשיות

 • כיצד קביעות האוביקט משפיעה על יצירת קשר עם ההורים
 • מה הקשר בין קביעות אוביקט לחרדת פרידה
 • מה הקשר בין קביעות אוביקט למשחק מחבואים

השגות על פיאז’ ה –קביעות אובייקט

 • רצף התרחשות השלבים מדויק

לוח הזמנים (גילאים )לא מדויק

 • הבעיה של התינוק איננה כנראה ב”קביעות האובייקט ” אלא במיומנויות החיפוש
 • מחקרי אובייקטים מוסתרים בחלקם : קלמן וספלקה ,באיירז’ון
 • מחקרי קביעות אובייקט
 • הסבר חלופי לטעות שלב 4- מגבלת הזיכרון

השגות כלליות על התיאוריה של פיאז’ה

 • מושג השלבים – דקלאז ‘ והתיאוריה של פישר ( רכישת מיומנויות נפרדות ולא סכמות)
 • הסבר אחר למגבלות הקוגניטיביות – תיאוריות עיבוד המידע (קייס 🙂 זיכרון עבודה ואוטומטיזציה
 • מהן באמת היכולות המולדות
 • הניאו-ניטיבסטיים
 • חשיבות ההקשר החברתי- הויכוח בין ויגוצקי לבין פיאז’ה

התפתחות הזיכרון

הזיכרון עד גיל 6 ח ‘ :

 • היזכרות נרמזת.
 • מגבלות הזיכרון.

הזיכרון בין 6 ח ‘לשנה:

 • זיכרון קטגוריאלי והקשר לשלב הסנסורי-מוטורי.
 • תפיסת ריבוי
 • היכולת להיזכר והקשר ל-IQ.

אמנזיה של תקופת הינקות

מהו הזיכרון המוקדם ביותר שלכם

מהי אמנזיה

 • האם לתינוקות יש זיכרון אוטוביוגרפי
 • פרויד : אמנזיה של גיל הינקות (infantile amnesia)
 • מדוע זה קורה
 • הסברים קודמים
 • קיבולת (הזכרון נמחק).
 • שליפה.
 • ההסבר העכשווי : שינוי בארגון הזיכרון:
 • שפה.
 • חווית העצמי נקשרת לזכרון (אוטו-ביוגרפי).
 • בשילה מוחית.

התפתחות רגשית וחברתית :0-6 חודשים

 • מהו יצור חברתי
 • האם התינוק יצור חברתי
 • האם קיימת מוכנות להיות יצור חברתי
 • הצידה המולדת (מצויידות:)
 • יכולת איתות על צרכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים
 • הימשכות לגירויים אנושיים.
 • זיהוי התרחשות מותנית.
 • יכולת התאמה לדמות המטפלת.
 • מצוידות + סביבה מספקת ונענית מובילות להתפתחות יכולות חברתיות : יש הכרח במטפל מגיב , שיספק גרייה והיענות , כדי להפוך את הנטיות המולדות להתנהגות חברתית אמיתית

מקורות ההדדיות

 • מהי הדדיות
 • בתחילת חייו ,התינוק אינו הדדי .
 • תפקיד יצירת ההדדיות נתון בתחילה בידי המטפל – תופס תגובות רפלקסיביות כביטויי הדדיות .

דוגמאות:

1 . דפוס אכילה ” פרץ – הפוגה” אינו מכוון בהתחלה . מוביל ללמידת פעילות הדדית ,התנהגות לפי תור.

2 .חיוך: מתחיל כרפלקס וקשור לירידה בסף העוררות המוחית . הופך לחברתי (4-5 ח’ )בעקבות תגובת הסביבה.

3 .בכי: רפלקס המתפתח לאינטראקציה חברתית

התפתחות רגשית וחברתית :6-12 חודשים

שינוי איכותי –  התינוק מבחין בין בני אדם שונים ומפתח התנהגות מכוונת . לשינוי זה יש משמעות ביכולת להביע רגשות ובהיקשרות למטפל:

ההתפתחות הרגשית

 • הופעת הרגשות- רגשות מגוונים ,מיידיים , סדירים וברורים יותר.
 • מצוקת זרים- ( שיא בין 7-10 ח’)- על מה מעידה
 • התחלת ויסות רגשי- ההגנות הפרימיטיביות נעלמות לטובת מנגנוני התמודדות מפותחים ומבוקרים יותר :וויסות בשניים

הבדלים בין-אישיים בהתפתחות רגשית-חברתית

 • עד כה תיארנו את ההתפתחות הנורמטיבית…
 • כיצד מוסברים הבדלים בין תינוקות ביצירת קשר, באישיות, בתפקוד

גישת המזג:

מאפיינים מולדים של התינוק

גישת ההיקשרות:

איכות הטיפול ההורי :זמינות ורגישות ההורה

גישת ההיקשרות :ג’ון בולבי

מהי ההיקשרות:

הגדרה ראשונית

קשר יציב , משמעותי ולא זמני (עם ההורים ) שאי אפשר להחליפו באחר . המאפיינים הם של חיפוש קירבה ,ובפרידה-מצוקה.

 • סימנים המעידים על התבססות ההיקשרות:

1 . התנהגות של בסיס בטוח (secure base)– חקירה

2 .מצוקת פרידה

3 . תגובת קידום פנים

4 .מצוקת זרים

(4  סימני ההיקשרות מקבילים ל – 4 השלבים ב”מצב הזר )”

היקשרות (ATTACHMENT)

ב .רקע ודגשים בתיאוריה

 • הרקע הפסיכואנליטי והדגש על השפעת הילדות המוקדמת :
 • מודל נתיבי ההתפתחות.
 • הדגש על המציאות האובייקטיבית ( ולא רק על העולם הפנימי והפנטזיות )ובמיוחד על:
 • הקשר המציאותי עם ההורים שיקבע את דפוס ההיקשרות והפנמתה . חסך הורי פוגע בהיקשרות ובהתפתחות (למשל- ספיץ.)
 • הדגש האבולוציוני :
 • ההיקשרות מקדמת את הישרדות המין האנושי : התינוק זקוק להגנה.
 • היררכיה של של היקשרויות והיתרון האבולוציוני שבה.
 • הבדל לעומת פרויד- הקשר אינו משני לדחף , אלא מדובר במערכת מוטיבציה העומדת בפני עצמה.

 

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן