פסיכולוגיה התפתחותית – שפה וקוגניציה

הגדרת השפה

שפה: מערכת מופשטת הנשלטת על ידי כללים פסיכולוגיים, של סמלים שרירותיים ,להם משמעות מקובלת ,הנעזרת בכללים לצורך העברת מידע .

 • מערכת מופשטת
 • כללים
 • סמל – ייצוג סמלי
 • אינסוף צירופים
 • העברת מידע

רכיבי השפה

כל השפות בעולם מורכבות מ-5 תת מערכות:

 • פונולוגיה – צלילי המילה והמשפט (ניגון ,מבטא)
 • סמנטיקה – משמעות מילים ומשפטים
 • מורפולוגיה – הרכבת מילים חדשות עפ” י כללים “(צורנים)”
 • תחביר – ארגון המילים בצירופים שונים למשפטים עפ”י כללים
 • פרגמטיקה – יישום השפה בהקשר החברתי

פונולוגיה :תורת ההגה

 • מהי פונמה • הגה ,צליל דיבור
 • איך נלמדות פונמות•
 • טבלת התפתחות פונמית

שלבי ההגייה הקדם לשונית:

 1. בכי – רפלקס
 2. המייה (חודשיים)- להבעת סיפוק
 3. משחק קולי (4 ח’)- “ניסוי כלים :”הברות פשוטות וטווחי עוצמה
 4. מלמול קנוני (6 ח’)- רצפי הברות אוניברסליות
 5. עגת תינוקות (10 ח’)- שימוש בניגון נכון ללא תוכן- ג’יבריש
 6. מילים טרומיות (10-12 ח’ )מילים עם משמעות אישית

סמנטיקה :תורת המשמעות

 • מהי סמנטיקה•
 • משמעות מושג השלילה
 • פעוטות זקוקים לשתי מערכות של מיומנויות כדי לתקשר בצורה טובה:
 1. מיומנויות הפקה (productive) : משמשת לניסוח רעיונות.
 2. מיומנות קליטה (receptive) : משמשת להבנת דברים שאחרים אומרים.

סמנטיקה לקסיקלית :משמעות מילים

 • למידת מילים ראשונות – שני סגנונות:

1 .סגנון רפרנציאלי- לתיאור שמות עצם

2 .סגנון אקספרסיבי- רגשות וסדרים חברתיים

 • פרץ אוצר המילים- בגיל 18 חודשים
 • מילים כמייצגות קטגוריות

שלבי רכישת מילים

1 .חשיבות ההקשר בו נאמרת המילה

2 .זיהוי גבולות המילה

שגיאת קיטוע- יומולדת  / בּצפֶר  /פָּםעוד

3 .הענקת משמעות :מנגנונים מולדים

מיפוי מהיר- שימוש ברמזי הקשר על מנת לנחש משמעות

ניגוד לקסיקלי- שתי מילים אינן בעלות אותה משמעות

צמצום יתר: התייחסות צרה מידי למילה.

הרחבת יתר: התייחסות רחבה מידי למילה.

 • איזו טעות קלה יותר לזיהוי
 • על מה מעידה הרחבת יתר
 • סיבות לשגיאות אלו:
 • הקשר מסוים
 • חקר גבול המשמעות
 • שימוש ביודעין

שגיאות ברכישת מילים

מורפולוגיה :תורת הצורנים

 • הגדרה: כללי הרכבת מילים חדשות ממילים ישנות על ידי הוספת צורנים.
 • מורפמות (צורנים:) יחידה ללא משמעות בפני עצמה , אך משנה משמעותן של מילים (שם עצם ,תחיליות ,סופיות)
 • התפתחות מורפולוגית :
 • מורכבות מבנית/דקדוקית
 • מורכבות סמנטית
 • מורכבות פונולוגית
 • הסדרת יתר :יישום צורנים על היוצאים מהכלל.

-דוגמאות•

-על מה מלמדת הטעות•

-שגיאת גדילה

תחביר

תחביר :מערכת כללים לארגון מילים למשפטים .

 • משפטים , צירופים (phrases) , ופסוקיות (clauses ) מורכבים מחלקי דיבר (קבוצות צורה.)
 • למידה לא מודעת.
 • שלב המילה האחת- צירוף חד מילי (הולופראזה)
 • משפטים ראשונים: שתי מילים ודיבור טלגרפי.
 • 5 שלבי התפתחות התחביר לפי בראון

פרגמטיקה

 • פרגמטיקה : למידת השימוש החברתי בשפה ומערכת הכללים השולטים בשיחה .
 • כשירות תקשורתית – שימוש בשפה באופן המותאם לחברה :דיבור לפי תור ,שימוש במילים הנכונות ועוד.
 • יכולות מוקדמות מופיעות כבר בינקות!!!
 • תיקון כשלים תקשורתיים
 • תרבות והקשרים חוץ-לשוניים

התפתחות לשונית :תרומת התורשה

 • תקופה מכריעה
 • זוכרים את ג’ני וויקטור ילד הפרא מאבירון•
 • ילדים חרשים להורים שומעים
 • רכישת שפה שנייה
 • ייחודיות למין
 • מה מתפתח•
 • אסטרטגיות מולדות לפירוש תשומה לשונית
 • מגבלות לסוגי הכללים והמסקנות האפשריים
 • מתאם ליכולות קוגניטיביות אחרות:
 • זיכרון
 • ייצוג סמלי כללי
 • קביעות אובייקט
 • יכולת סיווג לקטגוריות

התפתחות לשונית :תרומת הסביבה

 • דיבור מופנה לילד (שפת האימהות)
 • פונולוגית (הנגנה והטעמה)
 • סמנטית (אובייקטים מוחשיים וארועים בהווה)
 • תחבירית (פשוטה יותר)
 • שפת האבות
 • שפת האחים
 • תרבויות שונות
 • ברונר :LASS מערכת תמיכה לרכישת השפה
 • היבטים רגשיים

היבטים לא- לשוניים של הייצוג הסמלי  (למידה עצמאית)

 • פיאז’ה :מהי חשיבה סמלית
 • מה הקשר בין היכולות הסנסורי- מוטוריות של השלבים הקודמים ליכולות החשיבה הסמלית המופיעות בתקופה זו
 • שינויים בחיקוי המעידים על התפתחות קוגניטיבית
 • קשר בין מסמל למסומל:
 • סמלים אינם מייצגים את הדברים עצמם ; הם מייצגים את ההבנה של הילד כעת.

משחק העמדת פנים (למידה עצמאית)

מהלך ההתפתחות:

 1. ייצוג סמלי כלפי העצמי
 2. ייצוג סמלי כלפי מישהו אחר
 3. העמדת פנים עם חיקויי אובייקטים (סוס צעצוע , מכונית צעצוע)
 4. שימוש בתחליפי אובייקטים (לגו כאוכל ,מטאטא כסוס)
 5. תחליף כפול

משחק עם מבוגרים או ילדים גדולים יותר . זוכרים את איזור ההתפתחות המקורבת של ויגוטסקי•

שימוש במחוות (למידה עצמאית)

 1. מחוות לשם תקשורת (9 חודשים :)הצבעה
 2. מחוות קונבנציונליות (9-12 חודשים :)נפנוף ,הנהון
 3. מחוות אינסטרומנטליות (13 חודשים 🙂 שחזור של פעולה ללא שימוש באובייקט.
 4. מחוות סמליות (12-18 חודשים 🙂 ייצוג ישיר של פעולה או אובייקט

משקפות פונקציה (שימוש או תכלית )של אובייקט

תכיפות עולה ואז יורדת במקביל לפרץ אוצר המילים

נקודות מרכזיות

 • הגיל הרך =תקופת מעבר שבה מועברת השליטה לילד
 • שתי מטלות מרכזיות העומדות בפני הפעוט בשלב זה:
 1. מעבר מתלות לעצמאות והסתמכות עצמית רבה יותר
 • המעבר מתינוק תלותי לפעוט המתחיל לעמוד ברשות עצמו .מתאפשר בזכות העלייה ב ניידות ופיתוח כישורי שפה
 1. סוציאליזציה (חיברות:) ציות לכללי החברה וציפיותיה

שלוש תיאוריות פסיכואנליטיות  ועמדתן על הגיל הרך

 • אריקסון :התיאוריה הפסיכו- חברתית : אוטונומיה מול בושה וספק

( עצמאות ,חברותיות ,מרחק מההורים)

 • מאהלר: ספרציה ואינדיבידואציה :ההתקרבות מחדש

(מודעות לעצמי ולזולת ,אישיות ייחודית ,נפרדות מההורים)

 • פרויד :התיאוריה הפסיכו-סקסואלית : השלב האנאלי

(עצמאות ושליטה בלעדית מול גבולות ותהליכי חיברות)

סוציאליזציה :תהליך החיברות

 • כיצד יודע הפעוט איך להתנהל בחברה
 • חיברות: תהליך רכישת הכללים , הנורמות והערכים של החברה
 • איך מתרחש תהליך החיברות
 • שתי עמדות :

– חיברות מבחוץ (פרויד ,תיאורית הלמידה החברתית)

– חיברות מבפנים (אינסוורת ,’מרדנות טבעית)

ההבדל ביניהן נעוץ בשאלה מה מניע לחיברות

חיברות מבחוץ

 • פרויד: הפעוט פועל מתוך צורך לספק דחפים . ההורים מרסנים את הדחפים המולדים באמצעות עידון (סובלימציה) :חסימה והכוונה מחדש , וכך מעצבים את הילד להיות חלק מהחברה הנורמטיבית.
 • למידה חברתית : ילדים לומדים לציית לנורמות החברה באמצעות הוראה ישירה ותכליתית ,מערכת עונשים או חיקוי.

השלב האנאלי לפי פרויד

 • פרויד – השלב האנאלי (1-3 ש’ )מאופיין במאבקי כוח ושליטה ,סביב עשיית צרכים וגמילה מחיתולים . עקרון ההנאה מוחלף בעקרון המציאות . המאבקים של הפעוט מול הוריו סובבים סביב חינוך לניקיון סדר ,מגבלות ,צורך להתאפק , לדחות סיפוקים :הורים כסוכני חיברות.
 • קיבעון בשלב זה מוביל לטיפוס אנאלי – בלגניסט  /אובססיבי.
 • בעיות בשלב זה :ההורים מתקשים לשחרר את הילד , נשארים עימו בסימביוזה ולא מאפשרים לו עצמאות ותחושת שליטה . הילד רוצה את אהבתם ולכן יתאים עצמו וימחק את צרכיו ההתפתחותיים לעצמאות וניידות . יתפתח ילד “מרצה” , לא אותנטי.

חיברות מבפנים

 • אינסוורת’- בפעוט טבועה מלידתו הנעה פנימית להיות ‘בסדר ‘ולציית לכללי החברה .
 • הסיבה לכך : התפתחות אבולוציונית של האדם כמין שחי והצליח לשרוד בקבוצה.
 • ילדים בטוחים נוטים לציית ללא צורך באיום : רצון טבוע להמשיך את ההרמוניה .
 • כיצד נסביר את ניסיונות המרד הטבעיים•

התפתחויות עיקריות בגיל הרך

ארבע זירות התפתחות בגיל הרך , הקשורות לפיתוח העצמאות:

1 .מעבר לעצמאות :צמיחת האוטונומיה

2 .צמיחת החברותיות

3 .התפתחות מודעות לעצמי ולזולת

4 .שינויים רגשיים

 

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן