חלק ח’ – קורטקס ראשוני/שניוני

קורטקס ויזואלי/אודיטורי ראשוני ושניוני:

אזור ויזואלי/אודיטורי ראשונה הוא התחנה הראשונה בה מעובדת אינפורמציה במח.
אזור ויזואלי/אודיטורי שניוני הוא התחנה השניה בו מעובדת האינפורמציה
בשניהם יש נוירונים המגיבים רק לחוש אחד. הקורטקס הראשוני מעביר אינפורמציה ישירות לנוירונים בקורטקס השניוני.
איזורי הקורטקס שאינם ראשוניים ושניוניים הם אסוציאטיביים.

הומונקולוס:

קורטקס מוטורי ראשוני: באונה הפרונטלית, סמוך לסולקוס המרכזי (מלפניו).
קורטקס סומטוסנסורי ראשוני: באונה הפריאטלית, סמוך לסולקוס מרכזי (מאחוריו).
אזורים שונים בקורטקס הסומטורסנסורי מגיבים לאזורים שונים בגוף; לכל איבר בגוף בו קיימת תחושה מגיבים אזורים שונים בקורטקס הסומטוסנסורי.
גם בקורטקס המוטורי יש אזורים שונים השולטים בכל איבר בגוף. כל איבר נשלט על ידי נוירונים שונים במרוכזים במקומות מסויימים בקורטקס המוטורי.
כמות הנוירונים השולטים בכל אזור בגוף אינה פרופורציונאלית למידות הגוף שלנו. זה מומחש היטב ע”י ההומונקולוס: האיש הקטן והדיספרופורציונאלי שמצוייר על גבי הקורטקס.
לדוגמא: באיזור השפתיים יש תחושה רבה משום שהוא מיוצג באופן נרחב בקורטקס הסומטוסנסורי.

ניתוחי מוח מוקדמים: אחת הדרכים בהן גילו את הייצוג השונה של איברי הגוף בקורטקס המוטורי היא ניתוחי מוח בשנות החמישים:
בזמן הניתוח חותכים את הגולגולת וחושפים את הקורטקס. העברת זרמים באיזורים שונים בקורטקס גרמה לפעילות באיברים שונים.
אזור מוטורי שניוני: הקורטקס המוטורי השניוני נמצא פריורית לקורטקס המוטורי הראשוני. תפקידו תכנון תנועה, ז”א שנוירונים שמופעלים בקורטקס המוטורי השניוני אינם מביאים לתנועה, הם פעילים בזמן תכנון של תנועה. הקורטקס המוטורי הראשוני תפקידו להוציא אינפורמציה בהתאם לפקודות מן הקורטקס המוטורי השניוני.
את הקורטקס המוטורי השניוני מחלקים לשני חלקים, לטראלי ומדיאלי.
קורטקס פרה-מוטורי לטראלי: אחראי על תכנון תנועה בתגובה לגירוי חיצוני.
קורטקס פרה-מוטורי מידיאלי: מתכנן תנועה שמקורה ברצון פנימי.

קורטקס אסוציאטיבי

כל האזורים שאינם ראשוניים או שניוניים מכונים הקורטקס האסוציאטיבי.
הקורטקס האסוציאטיבי אינו מוגבל לחוש אחד, הוא אזור עשיר ומתקדם שלוקח בחשבון את כל החושים.

Prefrontal cortex

Prefrontal cortex: כל הקורטקס האסוציאיטיבי הנמצא באונה הפרונטלית.
לבני אדם, לעומת בע”ח אחרים, יש קורטקס פרונטלי גדול ומפותח.
התנהגות חיות נובעת מסיפוק דחפים, ואילו התנהגותם של בני אדם מורכבת יותר.

פעולות “אנושיות” שמתרחשות בקורטקס הפרהפרונטלי:

 • Executive functions: פעולות הקורטקס הפרהפרונטלי. “ניהול”.
 • תכנון.
 • קבלת החלטות.
 • מכוונות למטרה.
 • אישיות.
 • זכרון עבודה.
 • רגולציה של רגשות.
 • יצירת שפה.

את הקורטקס הפרהפרונטלי נהוג לחלק לשלושה חלקים (איור משמאל):

 • Lateral Prefrontal (אזור ירוק)
 • Orbitofrontal (אזור צהוב)
 • Broca’s area (הנק’ הורודה)

Lateral Prefrontal:

 1. Working memory- זכרון עבודה.
 2. SourceMemory: הקונטקסט שבו הדברים קרו. כאשר זוכרים מאורע מסוים, ניתן לזכור גם אינפורמציה נלווית, כמו היכן אירע האירוע, ומי אמר מה. האינפורמציה הנלווית היא ה- source memory.
  פגיעה באזור זה גורמת לדיליי.
 3. התנהגות מוכוונת מטרה.
 4. קבלת החלטות.
  Wisconsin Card Sorting test: “משחק” של מיון קלפים, לפי צבע, מספר או צורה.
  במהלך  המשחק מתרחשת החלפה של חוקי המיון. אנשים עם פגיעה באונה הפרפרונטלית אינם מבצעים את המשחק כראוי, אינם גמישים מספיק, לא מגיבים לשינוי החוקים, ומתקשים לקבל החלטות.

Orbitofrontal cortex

החלק הקדמי ביותר של האונה הפרונטלית (ונטרומדיאלית).  גם אותו לעיתים מחלקים לשני חלקים.
תפקיד הקורטקס הזה לגרום לנו להתנהג בצורה התואמת את הסיטואציה החברתית והרגשית בה אנו נמצאים.

סיפורו המוזר של Phineas Gage:
גייג’ נפגע בעבודתו באופן חמור, מוט ברזל חצה את גולגלתו ומוחו. באופן מפליא, גייג’ נפגע אך ורק באורביטופרונטל קורטקס, ואיבד ראייה בעין אחת.
הפגיעה לא פגמה בתפיסה, הזכרון והיכולות המוטוריות של גייג’, אך לאחר הפגיעה השתנה אופיו של גייג’, הוא איבד את הכישורים החברתיים שלו.
גייג’ לפני: אחראי, צלול מחשבה, מנהל מעולה.
גייג’ אחרי: גס, אגרסיבי, אפאתי.
זו היתה אחת העדויות הראשונות לקשר בין מחשבה וגוף.

כאשר מראים לנו תמונות המעוררות רגש או אי נוחות ומעודדים את המערכת האוטונומית שלנו; הזעה, דופק, לחץ דם, מופעל הקורטקס האורביטופרונטלי. אנשים עם פגיעה בקורטקס זה יישארו אפאתיים ברמה הפיזיולוגית והרגשית.

אזור ברוקה
אזור ששולט על השימוש בשפה.
נקרא ע”ש הנוירולוג הראשון שגילה אותו, פול ברוקה, שהבחין בניתוח מוח פוסטמורטום, כי אנשים בעלי בעיות בדיבור סבלו מפגיעה בחלק התחתון של הפרפרונטל קורטקס (כמו מוחו של “Tan”, הידוע גם כ-Leborgne).
אסימטריה תפקודית: אזור ברוקה נמצא רק בהמיספרה השמאלית, האזור המקביל בהמיספרה הימנית אינו משפיע על השפה. אזור ברוקה סמוך לאזורים המוטוריים האחראיים להזזת הפה.

אזור ורניקה
אזור באונה הטמפורלית ששולט על ההבנה של השפה.
גם אזור זה מדגים אסימטריה תפקודית, ונמצא רק בצד שמאל, על יד הקורטקס האודיטורי הראשוני.

Parietal lobe

את האונה הפרייטלית נהוג לחלק לשניים:

Inferior parietal cortex:

 • Mental Rotation: אזור חשוב לתפיסה ויזואלית מרחבית.
 • תפיסת כמויות, חשיבה מתמטית

המוח של איינשטיין: במוחו של אלברט איינשטיין נמצא כי הקורטקס הפריאטלי התחתון קצת גדול יותר.

Superior parietal cortex:

הקצאת תשומת לב ויזואלית: אזור האחראי על הפניית קשב, כדי שהאינפורמציה תגיע למודעות שלנו.

פתולוגיות בקורטקס הפריטאלי העליון:

 • Neglect: אי עיבוד אינפורמציה מהצד הנגדי של ההמיספרה בה קיים הנזק. ז”א שאם יש נזק באונה הפריאטלית הימנית, לא יופעל קשב לאינפורמציה המגיעה מצד שמאל. כאשר גירוי מגיע משני הצדדים הקשב נתפס בצד מסויים.
  פגיעה שנגרמת ע”פ רוב כתוצאה משבץ מוחי תופעה זו נצפית יותר בפגיעה בקורטקס הימני. המודעות לבעיה אינה גבוהה.
  ניתן לאבחן נגלקט במספר דרכים:

  • מבחן הקשב המודגם באיור משמאל.
  • הערכות סטנדרטיות של של נגלקט חד-כיווני (לסמן  קווים על דף רחב, לקבוע את אמצעו של קו, לצייר ציור לא סימטרי ספציפי).
 • Balint’s syndrome: נזק סימטרי משני הצדדים (נדיר). בעלי הסינדרום יכולים לראות בזמן נתון רק אובייקט אחד. הם חווים יכולת מאוד מצומצמת של עיבוד אינפורמציה.
 • Optic Ataxia: דיסוציאציה בין זיהוי האובייקט לבין כיוון הפעילות (להגיע אליו).

אזורים אסוציאטיביים טמפורלים אוסיפיטלים אלו אזורים שבעיקר מעבדים אינפורמציה ויזואלית (פירוט בשיעורים על מערכת הראיה.

ההמיספרות

קיימות שתי המיספרות, כל אחת אחראית על צד אחר של הגוף ומקבלת אינפורמציה מצד אחר של העולם.

המיספרה הימנית:

 • Input: מקבלת אינפורמציה מצד שמאל.
 • Output: מפעילה שרירים בצד שמאל.

המיספרה שמאלית:

 • Input: מקבלת אינפורמציה מצד ימין.
 • Output: מפעילה שרירים בצד ימין.

קונטרהלטראל: הצד הנגדי.
איפסילטראל: אותו הצד.

איפסילטראליות בבלטות הריח- Olfactory bulbs:

ישנם קשרים איפסילטראליים ל-Olfactory bulbs. ז”א שאינפורמציה מנחיר ימין מגיעה להמיספרה הימנית, ואינפורמציה מנחיר שמאל מגיעה להמיספרה השמאלית.

קונטרהלטראליות בקורטקס הויזואלי:

Optic chiasm: הצומת האופטי, בה מצטלבים עצבי הראיה.
הצטלבות עצבי הראייה בצומת האופטי גורמת לקונטרהלטראליות של הקורטקס הויזואלי, עין ימין נותנת אינפורמציה לקורטקס הויזואלי השמאלי, ואילו עין שמאל מעבירה אינפורמציה לקורטקס הויזואלי הימני.