8. ייצוג מנטלי – Mental Images

8. ייצוג מנטלי - Mental Images כיצד מקודד הזיכרון בראש שלנו? ישנם שלושה סוגים של זכרונות שלמדנו עד עכשיו: כיצד מקודד המידע לזיכרון לטווח ארוך? - כדי להבין זאת עלינו

קריאה נוספת...

10. Psychopathology of Cognitive Functions

10. Psychopathology of Cognitive Functions גישות שונות בפסיכולוגיה ישנן גישות שונות של אנליזה- ניתן לגשת לבעיה של פסיכופתולוגיה מנקודות מבט רבות: המרכיבים הגנטיים. בעיות באיזון כימי (NT המצויים בעודף בפתולוגיות

קריאה נוספת...

1. מבוא

1. מבוא מהי פסיכולוגיה קוגניטיבית? ההגדרה של נייסר (Neisser) - החקר של מכלול התהליכים בהם הקלט החושי מעובד, מצומצם, מוגדל, מועשר, נשמר, נשלף ובא לידי שימוש. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בתור מדע

קריאה נוספת...

2. Visual Perception

2. Visual Perception שיטות אובייקטיביות = זמן תגובה, דיוק, דפוס של טעויות. זוהי שיטה המשמשת גם את הפסיכולוגיה קוגניטיבית וגם את הביהביוריסטים (מה שהשתנה הינו נושא המחקר - מה הנושא

קריאה נוספת...

3. (1) קשב – Attention

3. (1) קשב - Attention מהו קשב? ישנן הגדרות שונות לקשב ואין מנגנון אחד של קשב אלא מקבץ מנגנונים. המחקר מנסה להבין את המנגנונים הללו. מגבלות המערכת: Information Overload - למערכת

קריאה נוספת...

4. (2) קשב – Attention

4. (2) קשב - Attention מודל הדבק עיבוד התכונות של כל אובייקט ואובייקט משויכות לאזור אחר במוח (אזור אחד מעבד צבע, אחר משמעות, אחר צורה ועוד). כשאנחנו מפנים קשב לגירוי

קריאה נוספת...

5. (1) זיכרון

5. (1) זיכרון Memory: Structures and Processes זיכרון אינו רק לזכור את מה שקרה לפני שנה אלא משהו כולל - עבור כל פעולות שונות הדורשות זיכרון: דיבור, הבנת דיבור (אם

קריאה נוספת...

6. (2) זיכרון

6. (2) זיכרון זיכרון לטווח ארוך חלק מהמידע הנמצא בזיכרון לטווח קצר עובר לזיכרון לטווח ארוך. זיכרון זה הינו בלתי מוגבל. מה המבנה של הזיכרון לטווח ארוך ומה מאפייניו? (קיבולת,

קריאה נוספת...

7. (3) זיכרון

7. (3) זיכרון תהליכי זיכרון מה משפיע על איכות הזיכרון? מה גורם לכך שנזכור טוב יותר או פחות טוב דברים שונים (השימוש של ה-LTM). ישנן תיאוריות שונות העוסקות בה חשוב

קריאה נוספת...

9. Visual Consciousness

9. Visual Consciousness שני ממדי המודעות ישנם שני ממדים של מודעות (consciousness) של מחקר: מודעות רקע (מצבי תודעה): מצבי ערנות / שינה. מחקר המודעות החל עם האנס ברגר בשנות ה-20

קריאה נוספת...

11. מחקרים עדכניים

11. מחקרים עדכניים The Mental Bottleneck: What determines visual memory capacity allocation? הנושא: זכרון עבודה ויזואלי. ניתן לחשוב על זיכרון עבודה במחסן מנטאלי בו אנו שומרים ייצוגים של הדברים בעולם.

קריאה נוספת...

12. תפיסת פרצופים

12. תפיסת פרצופים שאלות נבחרות בתפיסת פרצופים האם תהליך תפיסת הפרצופים הינו תהליך ייחודי מבחינה קוגניטיבית או סה"כ מדובר באחד מהתהליכים המורכבים של המערכת הוויזואלית? ישנן שאלות מרכזיות בתחום זה:

קריאה נוספת...