טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

מודל האישיות של פרויד

מודל האישיות של פרויד פרויד החל את דרכו כנוירולוג, וחקר את התת מודע, לא היה הראשון להעלות את המושג (גם שייקספיר כבר השתמש בו במחזותיו), אך בהחלט טווה כמה מונחים חדשים בהקשרו. מעבר לעיסוק בתת מודע פרויד האמין בשיטה הדטרמיניסטית שאומרת כי לכל מחשבה רגש או פעולה יש סיבה ומקור. יתרה מכך, האמין כי כל ההתנהגויות [...]

המרדף אחר משמעות

מדע ו"פסאומדע", המרדף אחר משמעות האם במהלך התבגרות אנחנו מוותרים על הפנטזיה? המאגיה? למען ההתפכחות? המדע?  כאשר יש רצף של אירועים המובילים לאותה תוצאה אנו משערים השערה, אך השאלה היא האם ההשערות שלנו נכונות? האם המדגם אינו מטעה? האם המדגם אינו מזוייף? באמת יש קשר בין הדברים? הקשר מקרי? השאלה העומדת בפתחנו היא האם צירופי האירועים [...]

סקינר- גישת הלמידה ההתנהגותית

סקינר- גישת הלמידה ההתנהגותית האישיות מפרספקטיבת הלמידה (the learning perspective): כוללת את כל הנטיות שהאדם רכש לאורך מסלול החיים. זה סט מצטבר של תבניות התנהגות נלמדות.   גישת הלמידה-התנהגות (the learning-behavioral approach): עוסקת בפעולות הגלויות של האדם כפי שנקבעות על ידי החוויות בחייו. מדגישה את הסביבה החיצונית כגורם המכריע העיקרי בהתנהגות האדם.   גישה מכניסטית (a mechanistic approach): בני האדם הם [...]

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת בשאלות: איך מתפתח הmind? איך תינוקות וילדים מייצגים את העולם ואיך חוקרים את זה? מה מולד ומה נרכש? איך מתפתח הmind?  יש מספר שלבים בכל סוג של התפתחות (מוטורית, קוגניטיבית וכו'). בכל פונקציה של התפתחות יש שלבים ברורים להם יש סדר מסוים וקבוע. הסדר נקבע ברמה הפיזיולוגית. ההבדל בין השלבים השונים של ההתפתחות [...]

הימנעות לא מבחינה – nondiscriminative avoidance

הימנעות לא מבחינה – nondiscriminative avoidance כמובן שלסימן האזהרה או ה-CS יש תפקיד מכריע בלמידת ההימנעות הקוגניטיבית. סימני אזהרה ברורים מופיעים לעיתים גם בהתנהגות הימנעות פתולוגית, למשל, כאשר אדם מתרחק מאינטימיות לאחר מערכת יחסים אלימה. אך עולה השאלה האם אינדיבידואלים יכולים ללמוד תגובת הימנעות גם כאשר אין אזהרות חיצוניות למצב? סידמן ערך פרוצדורה של התניית [...]

חיזוק, תגובה וגירויי

חיזוק, תגובה וגירויי סוג החיזוק התפתחות השליטה של גירוי פסיכולוגי תלויה גם בסוג החיזוק הקוגניטיבי בו משתמשים. סוגים מסוימים של גירויים יותר סביר שישלטו על ההתנהגות האינסטרומנטאלית בסיטואציות אפטטיביות מאשר אברסיביות. נושא זה נחקר רבות בניסויים עם יונים. בניסוי אימנו שתי קבוצות יונים ללחוץ על דוושה בנוכחות גירוי המורכב מאור אדום וצליל בגובה 440 סיבובים [...]

זיהוי ומדידה של שליטה של גירוי

זיהוי ומדידה של שליטה של גירוי תגובה דיפרנציאלית והבחנה בין גירויים ניסוי של ריינולדס - שתי יונים חוזקו במרווחי זמן משתנים על ניקור כפתור תגובה עגול. החיזוק ניתן על ניקור בעת שהכפתור הואר עם משולש לבן על רקע אדום. כלומר, לגירוי הפסיכולוגי היו 2 רכיבים: משולש לבן, ורקע אדום. הניסוי נועד לבחון איזה מבין הרכיבים [...]

תפיסה ויזואלית בפסיכולוגיה קוגניטיבית

תפיסה ויזואלית בפסיכולוגיה קוגניטיבית  Unconscious perception – the zombie הרעיון הזה שאנו מסוגלים לעבד גירויים על סמך מידע שאנו לא מודעים לו, בדרך כלל משתמש בביטוי הפסיכולוגי של מערכות הזומבי. לפי רעיון זה, יש זומבי שלא מודע לשום דבר כביכול, אך עדיין מתנהג בהתאם לגירויים שסביבו. (כמו נשימה שהיא בלתי מודעת, פתיחת דלת והפעלת כוח [...]

תפיסה ויזואלית

תפיסה ויזואלית ניסוי הוויזואל קליף- לוקחים תינוק ושמים אותו מעל מצוק שמוסתר בתקרת זכוכית. האם הגירוי הולך להיות מאיים ומפחיד עבור הילד והוא ימנע מלדרוך עליו, או שמא הוא לא יבין את הגירוי? מעניין לראות שהילד לא הולך לאמו- כלומר, הוא כן תופס את העולם. האינטראקציה עם העולם היא שיוצרת את הידע שלנו אודותיו. כך [...]

פסיכולוגיה קוגניטיבית: תפיסה ויזואלית

פסיכולוגיה קוגניטיבית: תפיסה ויזואלית הבעיה של התפיסה- לא מבחינת תהליך הראייה עצמו, אלא מבחינת התהליך הקוגניטיבי הכולל של התפיסה. אין זהות אחד על אחד בין הגירוי אותו אנו רוצים לייצג במערכת הקונספטואלית לבין הייצוגים הקיימים לאותו גירוי. הייצוגים הינם רב משמעים ויש להתבסס על פרשנות מסוימת. מבחינה סובייקטיבית אנו סומכים על החושים- אנו מניחים שיש [...]

עבור למעלה