טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

הגישה ההומניסטית – קרל רוג’רס

הגישה ההומניסטית - קרל רוג'רס מדידת התאמת עצמי אמיתי-אידיאלי (Real-Ideal Self-congruence) – בשיטת הערכה שנקראת Q-sort ניתנת לאדם מדרג או ממיין סדרת קלפים, שכל אחד מכיל הצהרה לגבי אישיות (לדוגמה: מלא שמחת חיים). הוא מתבקש לתאר את האישיות שלו ע"י מיון הקלפים לחבילות. המדרג מניח את ההצהרות שהכי פחות מתארות אותו בערמה השמאלית, ואת אלה שהכי מתארות אותו בערמה הימנית.   ההצהרות [...]

הגישה ההומניסטית

הגישה ההומניסטית שתי המשימות העיקריות של פסיכולוגיה של האישיות:  לתאר הבדלים בין אינדיבידואלים.   לבצע סינתזה של התהליכים הרבים המשפיעים על האינטראקציות של האינדיבידואל עם הסביבה הפיזית והחברתית.    ישנן 4 גישות תיאורטיות ששלטו בפסיכולוגיה של האישיות במאה ה- 20:  הגישה הפסיכואנליטית  הגישה ההתנהגותית  הגישה ההומניסטית  הגישה הקוגניטיבית   ישנן שאלות שעדיין לא נמצאה להן תשובה מספקת: באיזו [...]

קרל רוג’רס- הגישה הפנומנולוגית

קרל רוג'רס- הגישה הפנומנולוגית הגישה הפנומנולוגית: ניתן להבין את התנהגות האדם, רק על סמך תפיסותיו הסובייקטיביות או לפי מחשבותיו אודות המציאות.   הנטייה למימוש עצמי (the actualizing tendency): הנטייה הפנימית של האורגניזם לפתח את יכולותיו בכדי לשרת את האדם או לשפר את מצבו. נטייה מולדת המהווה את המניע היחיד להתנהגות האדם.   תהליך ההערכה האורגניזמי (the organismic valuing process): משקף [...]

אברהם מאסלו- הגישה ההומניסטית

אברהם מאסלו- הגישה ההומניסטית פסיכולוגיה הומניסטית (humanistic psychology): אלטרנטיבה תיאורטית לשני הזרמים (פסיכואנליטי וביהביוריסטי). קבוצה של גישות תיאורטיות בפסיכולוגיה הקלינית ובפסיכולוגיית האישיות. כונתה גם פסיכולוגיית הדרך השלישית (third force psychology).   גישה אקזיסטנציאלית: מודעות ספציפית של האדם לכך שהוא קיים במובנים של זמן ומרחב ושלקיומו יש סוף. האדם מעוניין לעשות דברים משמעותיים בחייו.   להיות (becoming): מושג חשוב בהומניזם. האדם אינו ישות [...]

גישות הומניסטיות

גישות הומניסטיות הנקודה הראשונית של הפסיכולוגים ההומניסטים-קוגניטיביים הייתה שהפסיכולוגיה אינה עוסקת באנשים עצמם, ולכן שאפו לשנותה. באמצע המאה ה-20, הפסיכולוגיה נשלטה ע"י תפיסות פסיכואנליטיות ותפיסות של פתולוגיה מנטלית. הגישה הנפוצה ביותר, הן בלימודים והן בפועל, הייתה הביהייביוריזם (בייחוד בארה"ב). רוב המטפלים עבדו בשיטות של גירוי תגובה, וכל הנוגע לרגשות ותחושות נחשב לא רלוונטי כיוון שלא [...]