טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית קליין- מתוך הסיכום למאמרה "מקורות ההעברה" "נהוג להבין את ההעברה באמצעות התייחסות ישירה לאנילטיקאי.. תפיסתי רחבה יותר ומצריכה טכניקה באמצעותה מסיקים על יסודות לא מודעים של ההעברה.." כאן קליין מנגדת את עצמה לתפיסה של פרויד בו ההעברה מובנית כמשהו שהמטופל אומר לנו ישירות. קליין אומרת שאנו בונים את התהליך הטיפולי מהרגע הראשון [...]

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית אוגדן מבחין בין טכניקה אנליטית לסגנון אנליטי. הסגנון הוא פרטני. כל אחד מפתח סגנון שונה. החשיבה על הדברים היא אנליטית. פרויד בתפישתו על העברה ארוטית. הוא מתייחס רק לאמירה גניטלית (בוגרת) ישירה. המטופלת מבטאת באופן ישיר את הרצון שלה לשכב עם המטפל, להיות איתו בזוגיות. בגישות של היום, נעזור למטופל לחשוף את [...]

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית אצל פרויד, בדינמיקה של העברה, העברה קשורה לתהליכי התנגדות. כשהאסוציאציות החופשיות של המטופל מסתממות (הראש שלו ריק, לא שאין אסוציאציות שהוא מתבייש בהן, אלא יש רגע שהן נגמרות), זה הרגע שבו מתעוררת ההעברה. כאשר אנו עוזרים למטופל להבין שמה שעומד מאחורי ההעלמות הזו, היא שמתעורר תוכן שקשור למטפל, אנו פותחים את התהליך [...]

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית העברה נגדית קוגניטיבית שייכת למטפל. נוגעת בקומפלקסים שהמטפל הפסיכולוגי מגיע איתם למסגרת הטיפולית. על כך יש הסכמה. בעבר היתה מחלוקת לגבי תפקידה בסטינג הטיפולי. האם אנו מוציאים אותה או הופכים אותה לכלי בסטינג הזה. העברה נגדית בהפוך על הפוך, עושה את מה שאנו יודעים היום שחובתינו לעשות: להתעסק עם עצמינו. בתפיסה הפרוידיאנית [...]

העברה והעברה נגדית בפסיכולוגיה

העברה והעברה נגדית בפסיכולוגיה העברה נגדית בתפיסות הפוסט מודרניסטיות ההפרדות בין העברה להעברה נגדית והזדהות השלכתית הן מלאכותיות. בקליניקה אנחנו נראה אותן יחדיו. כמטפלים אנחנו נזהה את המונחים האלו ואחר כך נשתחרר מהן ונבנה מבנה אינטרסובייקטיבי שלם. המונח פותח על ידי פרויד: גלופות העבר של המטפל מתעוררות וצובעות את התפיסה שלו כמטופל. אצל פרויד, צריך [...]

העברה והעברה נגדית פסיכולוגית

העברה והעברה נגדית פסיכולוגית בטי ג'וזף פיתחה מונח שנקרא total situation. זהו בסיס למושגים enactment  והזדהות השלכתית. אם אצל פרויד מסתכמת בהתייחסות ישירה של המטופל למטפל, שמייצגת עיוות, לרוב העברות אירוטיות. אנחנו אצל קליין המושג מתרחב שהופך לדרמה שלמה שנבנית בתוך הסיטואציה הטיפולית. אצל קליין, ההעברה הנגדית עדין לא נכנסת באופן פעיל. אלא נבנית כסיפור [...]

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית מלאני קליין הופכת את ההעברה למרכז העיסוק שלה ולמרכז התהליך הטיפולי-פסיכולוגי. הטכניקה שמשמשת את פרויד למשיכת ההעברה ולזיהוי העברה לעבר המטפל – אסוציאציות חופשיות משמשת אותה במשחק עם ילדים. פרויד ואנה פרויד בעקבותיו מניחים שאי אפשר לעשות פסיכואנליזה לילדים. כי הילדים בתוך תהליך ההתפתחות ואינם פנויים לתהליכי העברה. כלומר, שהדמויות המטפלות המרכזיות [...]

העברה והעברה נגדית בפסיכולוגיה

העברה והעברה נגדית בפסיכולוגיה פרויד התייחס לנשים הסטריות. כיום נקראת הפרעה קונברסיבית-פסיכולוגית. פרויד וברויר גילו (גילוי משמעותי לתקופתם), שלא כל המצבים הפיזיוליגיים-קוגניטיביים ניתנים להסבר רפואי. דוגמא קלאסית היא שיתוק בכף היד בלבד. גם כיום אין לזה הסבר פיזיולוגי לתופעה. לארועים חיצוניים יש השפעה על הגוף הסומטי. הם פרויד ואחרים מתארים במונח אבריקאציה. זהו מונח המתייחס [...]

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית העברה עפ"י פרויד: פרויד מגדיר את ההעברה בהקשר הרחב שלה כעיוות בתפיסת האחר שנובע מתוך גלופות העבר שמעצבות את אורכות חיינו (בעיקר חיי האהבה). גלופות העבר מתעצבות ע"י 2 מרכיבים מרכזיים (פרויד מתייחס לכך בהערת שוליים שמתווסת בשלב מאוחר יותר): המרכיב המולד הפיזיולוגי (הגנטיקה שלנו) ורכיב החוויה. הדחף הוא לא רק פיזיולוגי [...]

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית בטיפול קלנייאני קוגניטיבי אנו שואלים איך הנזקקות של המטופל באה לידי ביטוי ביחסי ההעברה הפסיכולוגי. אנו לא מתבלבלים בתכנים שהוא מביא כ"חיצוניים" לחדר, אלא מחפשים בסיפור את הסיפור הוא אומר לנו, ביחסי ההעברה. אנו אוספים את ה"חוץ" פנימה- המיקוד הוא ביחסים. ככל שנעשה את זה נשחרר את הבחוץ מהעומס של ההעברות, וממקדים [...]

עבור למעלה