טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

סקינר- גישת הלמידה ההתנהגותית

סקינר- גישת הלמידה ההתנהגותית האישיות מפרספקטיבת הלמידה (the learning perspective): כוללת את כל הנטיות שהאדם רכש לאורך מסלול החיים. זה סט מצטבר של תבניות התנהגות נלמדות.   גישת הלמידה-התנהגות (the learning-behavioral approach): עוסקת בפעולות הגלויות של האדם כפי שנקבעות על ידי החוויות בחייו. מדגישה את הסביבה החיצונית כגורם המכריע העיקרי בהתנהגות האדם.   גישה מכניסטית (a mechanistic approach): בני האדם הם [...]

חיזוק, תגובה וגירויי

חיזוק, תגובה וגירויי סוג החיזוק התפתחות השליטה של גירוי פסיכולוגי תלויה גם בסוג החיזוק הקוגניטיבי בו משתמשים. סוגים מסוימים של גירויים יותר סביר שישלטו על ההתנהגות האינסטרומנטאלית בסיטואציות אפטטיביות מאשר אברסיביות. נושא זה נחקר רבות בניסויים עם יונים. בניסוי אימנו שתי קבוצות יונים ללחוץ על דוושה בנוכחות גירוי המורכב מאור אדום וצליל בגובה 440 סיבובים [...]

עבור למעלה