טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

למידה

למידה למידה בלתי-אסוציאטיבית: Habituation: תגובה הולכת ופוחתת ככל שיש יותר חשיפה לגירוי. לדוג': בהתחלה נבהלים מצופר אך באופן הדרגתי מתרגלים אליו ומגיבים פחות. Sensitization: תגובה מוגברת בתגובה לגירוי. לדוג' כשנכנסים לסמטה חשוכה מגיבים בצורה קיצונית יותר לגירויים כגון צופר. אורך החיים של שתי תופעות אלו הוא יחסית קצר אך חשיפה ממושכת עשויה לגרום ללמידה ארוכת טווח.  [...]

למידה והתניה

למידה והתניה Behaviorism- זרם בפסיכולוגיה הטוען שפסיכולוגיה היא תחום שצריך לחקור בשיטה המדעית. מה ניתן למדוד בעין? רק את התנהגות האדם. החוקרים מזרם זה טוענו כי לא ניתן לחקור בצורה מדעית את כלל הנושאים הפסיכולוגיים בהם התרכז פרויד. סוגי למידה- למידה בלתי-אסוציאטיבית: Habituation: תגובה הולכת ופוחתת ככל שיש יותר חשיפה לגירוי. לדוג': בהתחלה נבהלים מצופר [...]

קארל יונג- פסיכולוגיה אנליטית

קארל יונג- פסיכולוגיה אנליטית גישת הפסיכולוגיה האנליטית (analytical psychology): אנשים מונעים מכוחות נפשיים ומזיכרונות מתוך ההיסטוריה ההתפתחותית המשותפת שלהם.   פסיכה (psyche): הנפש לפיו מורכבת משלושה מבנים נפרדים ואינטראקטיביים:   אגו (ego)- מרכז התודעה המודעת ומייצג את המרכיבים של הנפש שנותנים תחושה של זמן וזהות.   הלא מודע האישי (personal unconscious)- מכיל את הקונפליקטים והזיכרונות שהיו פעם מודעים אך הודחקו או נשכחו. המידע בו מיוחד [...]

מצבי תודעה

 מצבי תודעה   Polysomnography: Slow wave sleep- גלי המוח כמו שמודדים אותם בשלבים 3 ו-4 של השינה.  שינויים במדדים בזמן REM:  EEG- גלים קצרים ותדירות גבוהה כמו בזמן עירות  EOG- העיניים זזות מאוד מהר-rapid eye movement- מודדים עם אלקטרודה שנמצאת צמוד לעין.   ECG- עלייה בדופק  EMG- אין תזוזה במדדי פעילות השריר, השרירים כמו במצב של שיתוק  שינה תמיד [...]

הבדלים בין המינים בתחום ההישגי

הבדלים בין המינים בתחום ההישגי - Nature Vs. Nurture  למה יש יותר גברים בתחומים של מתמטיקה והנדסה מאשר נשים?   פרופ' לורנס סאמר שהיה נשיא הארוורד, התייחס לשאלה הזו והעלה 3 היפוטזות:  High powered job hypothesis  הבחנה מבחינה גנטית- נשים פחות טובות במקצועות הריאלית  אין הבדלים גנטיים- הכל מסיבות התפתחותיות.  הוא טען שכנראה הסיבה היא גנטית. הטענה שלו יצרה הרבה רעש ופרובוקציה, בשל הרגישות [...]

למידה

למידה למידה – שינוי יציב, יחסי, במנגנוני ההתנהגות, הנגרם כתוצאה מהתנסות. התנהגותנו יכולה להשתנות כתוצאה מהרבה סיבות, אך רק שינוי הנובע מהתנסות (ולא הבשלה של האורגניזם, או כתוצאה של מוטיבציה) ניתן להגדירו כלמידה. יכולה להתרחש למידה, גם כאשר ההתנהגות לא משתנה, אלא כאשר מנגנוני ההתנהגות משתנים. יש לבצע הבחנה בין למידה לבין ביצוע. אנו אכן [...]

זיכרון לטווח ארוך

זיכרון לטווח ארוך איך זיכרון לזמן ארוך מקודד אינפורמציה? עושה בעיקר קידוד לפי משמעות. יכול לעשות קידוד ויזואלי, אודיטורי, לפי ריח ולפי כל דבר אפשרי אך אם מדובר על קוד מועדף הוא קוד סמנטי- קוד של משמעות. יש חשיבות גדולה לאירגון האינפורמציה – זה כמו מחסן עם קיבולת בלתי מוגבלת ואנחנו צריכים להגיע לאינפורמציה מאד [...]

זיכרון

זיכרון המודל המוביל של זכרון: מודל שלושת הקופסאות: שלושה סוגים של זיכרון: זכרון סנסורי(של החושים) – החלק הראשון של האינפורמציה שנכנסת לקופסאות הזיכרון. כמויות גדולות של אינפורמציה סנסורית בלבד. הוא מאד קצר מבחינת הזמן שבו האינפורמציה מוחזקת בזכרון. כל מה שנקלט בחושים שלנו נשפך פנימה. הוא מחזיק את האינפורמציה הויזואלית מקסימום שנייה אחת והמוחשית מקסימום [...]

Attentional blink

Attentional blink במשימה יש רצף של כל מיני מספרים, ובתוכו מתחבאות שתי אותיות. המטרה היא למצוא אותן ולדווח על שתיהן. כשהמרחק בין שתי המטרות הוא קצר (כחצי שנייה), היכולת הקוגניטיבית שלנו לזהות את המטרה השנייה מעט נפגע. הממצא הקלאסי של מטלה זו הוא שהדיוק של המטלה השנייה מושפע מהפער בין שתי המטלות. הירידה החדה בביצוע [...]

זיכרון עבודה ויזואלי

זיכרון עבודה ויזואלי זיכרון עבודה הוא כמו מחסן מנטלי בו ניתן לשמור את ייצוגי העולם השונים. זיכרון- יכולתנו לעבד מידע בצורה אקטיבית. הייצוגים השונים משתנים ומתעדכנים בזמן אמת ואנו צריכים לפעול בהתאם. הבחנה בשינוי- מטלה בה מציגים לנבדק ריבועים בשמונה צבעים שונים ועליהם לשמור אותם בצורה אקטיבית ונגישה על מנת לשים לב האם הריבוע הנוסף [...]

עבור למעלה