טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

טיפול זוגי באוריינטצית תאורית יחסי-אובייקט

טיפול זוגי באוריינטצית תאורית יחסי-אובייקט טיפול זוגי באוריינטצית תאוריית יחסי-אובייקט משלב בתוכו את החקירה הדינמית המעמיקה של היחיד לצד הבנה מערכתית של זוגות והמשפחה המורחבת. טיפול זה מדגיש את המקורות הבין-דוריים של ההתפתחות ואת מרכזיותם של מערכות יחסים. לבני הזוג יש "מבנה על" של אישיות התורמת מצידה גם להתפתחותו האינדיבידואלית של היחיד בתוכה. מערכת יחסים [...]

טיפול זוגי פסיכולוגי – הצעות להתערבויות קליניות

טיפול זוגי פסיכולוגי - הצעות להתערבויות קליניות המטרה של העבודה הקלינית עם זוגות בקונפליקט גבוה היא לספק לזוגות כלים להבנות מחדש את חייהם לאחר פרידה וגירושים. גישה מרכזית, מצדדת בשיתוף פעולה בין אנשי המקצוע המעורבים על מנת להפחית את הקונפליקט, להבטיח את הביטחון הפיסי ולספק שירותי תמיכה הולמים שיפחיתו את הנזק לילדים ויאפשרו לחברי המשפחה [...]

טיפול זוגי מבוסס יחסי אוביקט

טיפול זוגי מבוסס יחסי אוביקט טיפול זוגי קוגניטיבי בייחסי אובייקט זוהי שיטה פסיכולוגית המבוססת על תיאוריית יחסי האובייקט. הטיפול מתמקד ב: התמודדות הזוג עם המטפלים, האינטראקציה בין בני הזוג, ביטויי הקשר בניהם ויחסי האובייקט הפנמיים שלהם, הפועלים באמצעות הזדהות השלכתית הדדית באופן תת מודע. הטכניקה מיישמת: הקשבה לא ישירה לתמות לא מודעות, בליווי אפקט (רגש), [...]

טיפול זוגי ממוקד רגשית

טיפול זוגי ממוקד רגשית טיפול ממוקד רגשית (EFT – Emotionally Focused Therapy) עבור זוגות משלב בין טכניקות חווייתיות ומערכתיות-קוגניטיביות כדי להרחיב תגובות רגשיות ומעגלים של אינטראקציה. גישה זו שימשה גם לטיפול בדכאון, מחלות כרוניות, והפרעות חרדה. נראה שהטיפול הממוקד רגשית עובר היטב בתרגום בין תרבויות ומעמדות שונים, תוך מיקוד ברגשות מפתח אוניברסליים והצורך בחיבור. מנקודת [...]

טיפול זוגי פסיכולוגי – פגישה טיפולית

טיפול זוגי פסיכולוגי - פגישה טיפולית פגישה טיפולית לבסוף, לאחר שנתיים המבנה ההגנתי קוגניטיבי של בני הזוג החל לזוז. היום אותו אני (המטפל) מתאר, ישבו בני הזוג זה לצד זו על אותה הספה, באופן אותו לא ראיתי כבר שנה. מופרדים עדיין על ידי המושב האמצעי, הארווי באופן מתריס שלח יד לאורך הספה והכניס אצבעות בצלעותיה [...]

טיפול פסיכולוגי זוגי

טיפול פסיכולוגי זוגי אן עבדה בטיפול פסיכולוגי בקיבולת שהארווי לא יכל לעמוד בה. היא שטחה את הפסיכואנליזה הקוגניטיבית שעשתה בעבר כדי ליצור זיקה בין הקושי בנישואין לבין התפקיד שלה הן בילדות המוקדמת והן לדאגותיה כאמא לשני מתבגרים. היא נצמדה לילדיה מתוך הבדידות שחשה. כפי שבנישואיה הריקים הקודמים, כשטיפלה בילדים בעלה שמח שהיא "ירדה ממנו". הארווי נהג [...]

טיפול זוגי – נישואין

טיפול זוגי - נישואין במוקדם או במאוחר, יתבקש המטפל לעזור לבני זוג שנדמה כי הם מתקיפים את נישואיהם בכל מרחב אפשרי. ברמה התיאורטית, אנו יודעים שזוהי השתוקקות תחת ההתקפה השומרת את בני הזוג ביחד, אולם בניסיון פסיכולוגי לעזור להם, הם פונים מהתקפה אחד כלפי השני, למתקפה על יכולת ההכלה של הקשר הטיפולי. במצב זה בסופו [...]

טיפול פסיכולוגי זוגי – הגדרת מוקד

הבסיס להמלצה על טיפול קצר מועד האם ניתן להגדיר מוקד ברור לטיפול ? – ההבדל החשוב ביותר בין טיפול דינמי קוגניטיבי קצר מועד לטפול דינמי ארוך טווח הינו הגדרת מוקד טיפולי. בטיפול קצר מועד על הטיפול להתמקד בנושא מסוים אחרת הטיפול ייגע במוקדים רבים אך שום עניין לא ייפתר. במידה וקיים מוקד אף לקוחות בעלי [...]

טיפול זוגי בפרספקטיבה של יחסי אוביקט – אודות הטיפול

טיפול זוגי בפרספקטיבה של יחסי אוביקט - אודות הטיפול ממה להימנע בטיפול בטיפול פסיכולוגי אין אזורים שהם "מחוץ לתחום". כל היבט בהוויה הזוגית צריך להבחן, כולל סודות. יש להתנות זאת בגישה עדינה התלוייה בטקט ותזמון נכון. אל לנו לחשוש מרגשות קשים, אשר עלולים לעלות בטיפול, משום שתפקיד הטיפול להתמודד, להנגיש ולהציף רגשות אלה. הכללה של [...]

טיפול זוגי בפרספקטיבה של יחסי אוביקט

טיפול זוגי בפרספקטיבה של יחסי אוביקט תכונות וכישורי המטפל מטפל זוגי באסכולת יחסי אובייקט צריך לרכוש את הכישורים הבאים: הבניית מסגרת הטיפול- הבניית סטינג הטיפול מבחינת עריכת הראיון הטיפולי, תנאי התשלום, טיפול בחרדות הראשוניות בתחילת הטיפול ובניית החוזה הטיפולי. שמירה על מצב "חוסר פניות מעורב" (involved impartiality)- שמירה על הבעת עניין ידידותית אך לא פולשנית [...]

Load More Posts