עומס קוגניטיבי וקשב סלקטיבי

מה משפיע על למידה לא מודעת? עומס קוגניטיבי מול קשב סלקטיבי השפעתם של קשב סלקטיבי ועומס קוגניטיבי על למידה לא-מודעת. לפי השערת הקשב הסלקטיבי, למידה לא-מודעת מושפעת מהפניית הקשב: הפניית קשב למאפיין רלוונטי לחוקיות הנלמדת משפרת את הלמידה, ואילו הפניית קשב למאפיין לא רלוונטי פוגעת בה. לעומת זאת, לפי השערת העומס הקוגניטיבי למידה לא-מודעת מושפעת [...]