טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

פסיכולוגיה וסטטיסטיקה

פסיכולוגיה וסטטיסטיקה האבות המייסדים של הפסיכולוגיה שכאמור הגיעו ממדעי הטבע נאלצו להמציא כלים מתמטיים במקום שכלים כאלו לא היו זמינים בפועל. פסיכולוגים היו אלו שפיתחו בעבור הדיסיפלניה הפסיכולוגית את הכלים הללו – פירסון,ספירמן, גלטון (רגרסיה) וכו'. המכשירים פותחו מתוך הצורך. הפסיכולוגיה ביססה הודות לשימוש במספרים (הסטטיסטיקה) את מעמדה וכיום הפסיכולוגיה הינה בית ספר בפני עצמו [...]

שינויים בתיאוריה של פרויד 

שינויים בתיאוריה של פרויד פרויד שינה את התיאוריה שלו במהלך חייו. בעוד שפרויד היה פתוח לקבל מידע חדש, הוא לא הסכים לקבל דעות מנוגדות לשלו. אחד מאלה שנפרדו מפרויד על רקע זה היה קארל יונג שפיתח את הפסיכולוגיה האנליטית (analytic psychology). יונג האמין, שבנוסף ללא-מודע האישי שתואר ע"י פרויד, קיים גם לא-מודע קולקטיבי (collective unconscious) - חלק שמשותף לכל בני האדם. [...]

התפתחות פסיכולוגית

התפתחות פסיכולוגית תקופה קריטית- בכדי לבדוק עד כמה תקופה היא קריטית בהתפתחות הקווגניטיבית יש לגרום לחסך רציני בתקופות מסויימות ושונות לאורך ההתפתחות, דבר שאינו אתי ועל כן בעייתי לחקירה. אלו הן תקופות זמן מכריעות בחייו של אדם, במהלכן מתרחשים אירועים ספציפיים אם ההתפתחות מתקדמת נורמלי. זוהו תקופות קריטיות לאספקטים מסוימים של התפתחות פיזית של עובר [...]

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת בשאלות: איך מתפתח הmind? איך תינוקות וילדים מייצגים את העולם ואיך חוקרים את זה? מה מולד ומה נרכש? איך מתפתח הmind?  יש מספר שלבים בכל סוג של התפתחות (מוטורית, קוגניטיבית וכו'). בכל פונקציה של התפתחות יש שלבים ברורים להם יש סדר מסוים וקבוע. הסדר נקבע ברמה הפיזיולוגית. ההבדל בין השלבים השונים של ההתפתחות [...]

פסיכולוגיה התפתחותית

פסיכולוגיה התפתחותית מושפעת ממראית עין וממרכוז היסק טרנזיטיבי: יכולת להסיק מסקנות קוגניטיביות לגבי היחס בין שני אובייקטים בהתבסס על יחסיהם עם אובייקט שלישי. מושפעת ממרכוז הבחנה בין מראית עין ומציאות:  ניסוי המסכה לעומת ניסוי הג'וקים. -פסיכולוגיה התפתחותית יכולות עיבוד מידע: היכולת לברור מידע להפנות תשומת לב לאחסן בזיכרון לשלוף ממנו קשב וזיכרון קשב : היכולת [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – מודעות וחברות

פסיכולוגיה התפתחותית - מודעות וחברות מעבר לעצמאות מגע פסיכולוגי במקום פיזי :תמיכה באמצעות מבט ,מילה וחיוך– תדלוק רגשי. מצוקה פוחתת לנוכח פרידה מההורה :פרידה קלה יותר .גורמים משפיעים :מי יוזם את הפרידה • האם נעשתה לפעוט הכנה• כשירות ביצוע : תחושת הילד כי ביכולתו להשפיע על אובייקטים ,אנשים ואירועים" .אני חזק" "!אני יכול"! צמיחת החברויות [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – שפה וקוגניציה

פסיכולוגיה התפתחותית - שפה וקוגניציה הגדרת השפה שפה: מערכת מופשטת הנשלטת על ידי כללים פסיכולוגיים, של סמלים שרירותיים ,להם משמעות מקובלת ,הנעזרת בכללים לצורך העברת מידע . מערכת מופשטת כללים סמל - ייצוג סמלי אינסוף צירופים העברת מידע רכיבי השפה כל השפות בעולם מורכבות מ-5 תת מערכות: פונולוגיה – צלילי המילה והמשפט (ניגון ,מבטא) סמנטיקה [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – התנהגות

פסיכולוגיה התפתחותית - התנהגות מערכות התנהגות :בולבי א .הגדרה ומאפיינים עקריים. ב . להסביר מתי היא מופעלת ומתי היא רגועה. ג .יחסי הגומלין בין המערכות. כל מערכת כוללת התנהגות , תחושות פנימיות ותהליכי עיבוד פנימיים ( קוגניטיביים ורגשיים ) של המצבים הנוגעים לאותה מערכת. מערכות התנהגות מערכת ההיקשרות : מופעלת במצבים בהם מנסים לשמור על [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – שלבי למידה

פסיכולוגיה התפתחותית - שלבי למידה למידה אצל תינוקות :למידה עצמאית למידת התכוונות התרגלות =הביטואציה הפרת התרגלות =דה-הביטואציה התניה קלאסית התניה אופרנטית (אינסטרומנטלית) חיזוק חיובי ,חיזוק שלילי ,עונש חיקוי מושג המוכנות מה התינוק מסוגל ללמוד ומה לא מרגרט מאהלר :ספרציה ואינדיבידואציה השאיפה ההתפתחותית של כל ילד : יצירת עצמאות ונפרדות מההורה (ספרציה ) ויצירת אישיות ייחודית [...]

פסיכולוגיה התפתחותית – שלבי התפתחות

פסיכולוגיה התפתחותית - שלבי התפתחות שלבים בהתפתחות הקדם-לידתית שלב הנבט (germ )0-3 שבועות שלב העובר (embryo)3-8 שבועות תקופת השליל (fetus )8 שבועות ועד ללידה תהליך ההתמיינות (differentiati•n) : תהליך בהתפתחות העוברית בו תאים קוגניטיביים כמעט זהים מתפתחים בהדרגה ויוצרים רקמות ואיברים בעלי מבנה ייחודי המיועדים לתפקודים מוגדרים ושונים . השראה עוברית (embryonic induction) : פעילות [...]

עבור למעלה