טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

ההיסטוריה של הפסיכולוגיה

ההיסטוריה של הפסיכולוגיה מקום המבחנים בהיסטוריה של הפסיכולוגיה ההסטוריה של הפסיכו' מבוססת על מבחנים פסיכולוגים. החל מקריאת התיגר של פרויד ועד לבהביוריזם – הכל היה צריך להיות ניתן למדידה אמפירית ולהיות מדעי במונחי התקופה שבה נהגו הרעיונות. לא יהיה ניתן לכנות זאת מדע אם זה לא מדיד. כמובן שלא מדובר בהכרח במבחנים חד משמעיים אך [...]

חקר התפיסה

חקר התפיסה רשתות פשוטות (Simple networks) – רוב המחקר על שלב ההתאמה השתמש בתבניות פשוטות, בעיקר באותיות ומילים. הרעיון הבסיסי הוא שאותיות מתוארות במונחים של תכונות מסוימות, ושהידע אילו תכונות מתאימות לאיזו אות מאוחסן ברשת של קשרים. תיאוריות אלה מכונות מודלים מקשרים (connectionist models). כל תכונה נחשבת לקשר (node) ברשת. חיבור בין תכונה לבין אות, פירושו שהתכונה היא חלק מהאות. אם תכונה מופעלת, [...]

סקינר- גישת הלמידה ההתנהגותית

סקינר- גישת הלמידה ההתנהגותית האישיות מפרספקטיבת הלמידה (the learning perspective): כוללת את כל הנטיות שהאדם רכש לאורך מסלול החיים. זה סט מצטבר של תבניות התנהגות נלמדות.   גישת הלמידה-התנהגות (the learning-behavioral approach): עוסקת בפעולות הגלויות של האדם כפי שנקבעות על ידי החוויות בחייו. מדגישה את הסביבה החיצונית כגורם המכריע העיקרי בהתנהגות האדם.   גישה מכניסטית (a mechanistic approach): בני האדם הם [...]

חרדה

הפרעות חרדה anxiety disorders: נחלק לשלושה סוגי מחלות חרדה כללית: הפרעות פאניקה פוביות Obsessive-compulsive disorder - OCD כל הנ"ל מתאפיינות בסימפטום של חרדה. סימפטום זה יכול לבוא לידי ביטוי באופן ישיר – כחוויה של חרדה מבחינת האדם. או להתבטא  בהתנהגויות שמטרתן לדכא את החרדה. ב- OCD החרדה מתבטאת בניסיונות לדכא את החרדה ע"י התנהגויות שונות. [...]

הפרעות פסיכולוגיות

הפרעות פסיכולוגיות: הדיאגנוזה הפסיכיאטרית מתבססת אך ורק על דיווח של הפציינט ו/או אובזרבציות של הסביבה שלו. היא בסופו של דבר מתבססת על דעתו של הפסיכיאטר המאבחן. יתרונות דיאגנוזה מוגדרת נובעים מזה שאנשי המקצוע יכולים לדבר אחד עם השני באותה שפה, יש הבנה ברורה על הפציינט. הדיאגנוזה משמשת כמובן לטיפול. מצד שני, לדיאגנוזות בכלל ובעיקר לדיאגנוזות [...]

למידה: התניות

למידה: התניות התנייה אינהיביטורית: התניית הבחנה שבה לאחר אימון הבחנה אצל הנבדק, הנבדק לומד כי הגירוי המותנה הוא הגורם לחוסר הופעת הגירוי הבלתי-מותנית. הגירוי המותנה מסמל את העדר הגירוי הבלתי-מותנה, לכן, כאשר הגירוי המותנה הזה יופיע בצמידות לגירוי בלתי-מותנה השונה מהגירוי הבלתי-מותנה הראשוני, הוא עדיין יגרום לעיכוב התגובה המותנית. גירוי מותנה אינהיביטורי לגירוי בלתי-מותנה אפיטיטיבי [...]

למידה

למידה למידה – שינוי יציב, יחסי, במנגנוני ההתנהגות, הנגרם כתוצאה מהתנסות. התנהגותנו יכולה להשתנות כתוצאה מהרבה סיבות, אך רק שינוי הנובע מהתנסות (ולא הבשלה של האורגניזם, או כתוצאה של מוטיבציה) ניתן להגדירו כלמידה. יכולה להתרחש למידה, גם כאשר ההתנהגות לא משתנה, אלא כאשר מנגנוני ההתנהגות משתנים. יש לבצע הבחנה בין למידה לבין ביצוע. אנו אכן [...]

זיכרון לטווח ארוך

זיכרון לטווח ארוך איך זיכרון לזמן ארוך מקודד אינפורמציה? עושה בעיקר קידוד לפי משמעות. יכול לעשות קידוד ויזואלי, אודיטורי, לפי ריח ולפי כל דבר אפשרי אך אם מדובר על קוד מועדף הוא קוד סמנטי- קוד של משמעות. יש חשיבות גדולה לאירגון האינפורמציה – זה כמו מחסן עם קיבולת בלתי מוגבלת ואנחנו צריכים להגיע לאינפורמציה מאד [...]

פסיכולוגיה חברתית: תפיסה חברתית

פסיכולוגיה חברתית: תפיסה חברתית ניסוי האסירים של זימברדו:  הניסוי התחיל בראשון בבוקר, מכונית משטרה עצרה סטודנטים ברחובות פאלו אלטו, ארה"ב, בעיר סטרנדפורד העיר על "שוד מזוין". מעצר מאוד ברוטאלי, הקראת זכויות, השכבת העצור על האוטו, חיפוש בכל הגוף. הכניסו אותם לכלא – חומר נגד כינים, הפשטה, צילום, בגדי כלא, הכנסה לתאים. לפחות בהתחלה, למרות שהתהליך [...]

פסיכולוגיה: מחקר ומדע

פסיכולוגיה: מחקר ומדע במאה ה- 19 חלו שתי תמורות דרמטיות שקידמו את מדע הפסיכולוגיה: התחזקות והתעניינות במחקר המדעי. המחקר המדעי הפך להיות הדרך היחידה שקיימת המאפשרת להתקדמות הידע האנושי, הבנת הטבע האנושי. יישום השיטה המדעית לחקר האדם היא הפתרון להבנת הטבע האנושי. המהפכה של דארווין של התיאוריה האבולוציונית. דארווין הוא זה שהגדיר מחדש את מעמדו [...]

עבור למעלה