טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

קוגניציה (דעת)

קוגניציה (דעת) נושא שהיו ציטוטים רבים עליו. בהרבה מהציטוטים מדברים על זה שלא יכולים להיות בטוחים בשום דבר, קשה לדעת מה נכון ומה לא נכון ממה שאנחנו יודעים. התחום שעוסק ב"מה אני יודע על מה שאני יודע" הוא המטה-קוגניציה. סרטון- לא שמים לב לדברים שלא מפנים אליהם קשב. היה מיקוד במה נאמר ומי היה הרוצח. [...]

2018-09-12T23:29:29+03:00קטגוריות: CBT|תגיות: |

פסיכופתולוגיה של תהליכים קוגניטיביים

פסיכופתולוגיה של תהליכים קוגניטיביים ניתן לגשת לנושא הפסיכופתולוגיה באמצעות תחומי מחקר רבים: מרכיבים גנטים- מהם הגנים שאחראיים על המחלות הנפשיות? נוירוטרנסמיטורים- בעיות כימיקליות שגורמות לעודף או חוסר בנוירוטרנסמיטורים. אזורי מוח- אזורי מוח אשר קטנים/גדולים יותר בחולים לעומת באנשים בריאים. קוגניציה- בעיות קוגנטיביות אשר מאפיינות מחלות מסויימות. קליני- אפיון הסימפטומים וניסיון להבין מה הגורמים שהובילו את [...]

הפסיכופתולוגיה של הפונקציות הקוגניטיביות – The Psychopathology of Cognitive Functions

הפסיכופתולוגיה של הפונקציות הקוגניטיביות - The Psychopathology of Cognitive Functions ישנן דרכים רבות לגשת לנושא הפסיכופתולוגיה: מחקרים גנטיים, שינויים בחומרים כימיים, בדיקת אזורים פעילים לא כשורה במוח. בנוסף, ניתן לתקוף את הבעיה מהזווית הקוגניטיבית או מהזווית הקלינית. האתגר הגדול שניצב מול המחקר בפסיכופתולוגיה הוא שצריך לבנות תיאוריות שמסבירות את כל האספקטים של פסיכופתולוגיה ולכן המחקר [...]

זיהוי ומדידה של שליטה של גירוי

זיהוי ומדידה של שליטה של גירוי תגובה דיפרנציאלית והבחנה בין גירויים ניסוי של ריינולדס - שתי יונים חוזקו במרווחי זמן משתנים על ניקור כפתור תגובה עגול. החיזוק ניתן על ניקור בעת שהכפתור הואר עם משולש לבן על רקע אדום. כלומר, לגירוי הפסיכולוגי היו 2 רכיבים: משולש לבן, ורקע אדום. הניסוי נועד לבחון איזה מבין הרכיבים [...]

קוגניציה – תהליכים קוגניטיביים בפסיכולוגיה

קוגניציה - תהליכים קוגניטיביים בפסיכולוגיה קוגניציה: " כל התהליכים שבעזרתם הקלט החושי הסנסורי נכנס למערכת ומעובד; מצומצם, מתווסף, מאוחסן, נשלף, וניתן לשימוש לתהליכים יותר גבוהים " (מונח שטבע נייסר 1967). הקלט יכול להיות חיצוני (למשל לפגוש מישהו ברחוב) או פנימי (למשל רעב). הקלט לא מיוצג במוח כפי שהוא – אנחנו מעבדים את הגירוי בצורה מתוחכמת [...]

תיאורית האוריינטציה הקוגניטיבית

תיאורית האוריינטציה הקוגניטיבית רקע שעליו צמחה התיאוריה, ומיקום שלה בין תיאוריות אחרות הגישה הייתה מובלעת בין גישות אחרות אך לא בלטה בפני עצמה. דוגמא לעוד תיאוריות שלא התבלטו כתיאוריה קוגניטיבית: הגישה הפסיכו דינאמית של פרויד. הסיבה- כל תיאוריה קוגניטיבית אמורה לנבא את מערכת הפירושים של האדם, והייצוגים שלו. בארה"ב התחזקו המסורות הדינאמיות וביהביוריסטיות, ונכתב ספר [...]

תהליך קוגניטיבי: מעבר לתוצאות שליליות

תהליך קוגניטיבי: מעבר (beyond) לתוצאות שליליות למרות שאיכות חיים של מטופלים עם תנאים כרוניים היא בדרך כלל נמוכה מאלו השולטים בבריאותם, הבדל זה פחות בולט או אפילו לא קיים בהיבט של בריאות נפשית. אנשים יכולים להשתמש באסטרטגיות קוגניטיביות שונות בכדי לנטרל את ההשפעות השליליות של חולי על שביעות רצונם. הרבה מחקים השתמשו ב- Howard Leventhal’s [...]

מיקוד רגולטורי Regulatory focus

מיקוד רגולטורי Regulatory focus כאשר אנשים מנסים להשיג מטרה, הם יכולים להיות ממוקדים בקידום, לנסות להשיג משהו חיובי. מתמקדים בקידום המצב הפסיכולוגי החיובי אליו הם שואפים להגיע. או, ממוקדים במניעה הקוגניטיבי של המצב השלילי ממנו הם רוצים להתרחק. המיקוד הרגולטורי יכול להיות מושפע מסוג המטרה, מהאישיות (שבים השאר קשורה לאופן הסוציאליזציה), או ממאפייני המצב. סוג המטרה [...]

הפרספקטיבה הקוגניטיבית – הפרעות אישיות

הפרספקטיבה הקוגניטיבית - הפרעות אישיות הפרספקטיבה הקוגניטיבית אודות הפרעות אישיות פסיכולוגיה קוגניטיבית וטיפול קוגניטיבי הינם בעלי בסיס משותף אך גם ביניהם יש שונויות. השונות המרכזית היא המטרה המרכזית של כל אחת מהן. טיפול קוגניטיבי בה לתקן חשיבה מעוותת של המטופל. פסיכולוגיה קוגניטיבית מתעניינת בחקר תהליכי החשיבה במוח ובעיבוד המידע המגיע מהחושים ולכן מטבעה פחות מתעניינת [...]

יחסי אובייקט – אישיות

יחסי אובייקט - אישיות תיאורית האישיות של הורני לפי הורני, הפרעות אישיות (או נוירוזות) מקורן ביחסים לקויים עם החברה. גישה זו הייתה סטייה מגישתו של פרויד שטענה כי מקורן של הנוירוזות נבעו מיכולתו של האינדיבידואל להדחיק דחפים לא מודעים שנפגמו כתוצאה מתזזית התפתחותית. לדוגמא היא טענה שפרויד טעה בהנחתו כי תסביך אדיפוס הנו אוניברסאלי, היא [...]

עבור למעלה