מכון קוגניטיבי (בהקמה)
טיפול קוגניטיבי התנהגותי

בעיית תפיסה ויזואלית

תפיסה ויזואלית בעיית התפיסה- אין התאמה בין הגירוי לבין הייצוגים שיש לנו לאותו גירוי, הייצוגים הם רב משמעיים ועלינו להחליט על פרשנות אחת שמתאימה לסיטואציה. מבחינה סובייקטיבית אנו סומכים על החושים, אנו מאמינים למה שאנו רואים ושומעים ומניחים שישנה התאמה בין מה שמגיע לחושים לבין מה שהחושים מעבירים הלאה לתודעה. כל מה שאנו יודעים על [...]

תפיסה ויזואלית בפסיכולוגיה קוגניטיבית

תפיסה ויזואלית בפסיכולוגיה קוגניטיבית  Unconscious perception – the zombie הרעיון הזה שאנו מסוגלים לעבד גירויים על סמך מידע שאנו לא מודעים לו, בדרך כלל משתמש בביטוי הפסיכולוגי של מערכות הזומבי. לפי רעיון זה, יש זומבי שלא מודע לשום דבר כביכול, אך עדיין מתנהג בהתאם לגירויים שסביבו. (כמו נשימה שהיא בלתי מודעת, פתיחת דלת והפעלת כוח [...]

תפיסה ויזואלית

תפיסה ויזואלית ניסוי הוויזואל קליף- לוקחים תינוק ושמים אותו מעל מצוק שמוסתר בתקרת זכוכית. האם הגירוי הולך להיות מאיים ומפחיד עבור הילד והוא ימנע מלדרוך עליו, או שמא הוא לא יבין את הגירוי? מעניין לראות שהילד לא הולך לאמו- כלומר, הוא כן תופס את העולם. האינטראקציה עם העולם היא שיוצרת את הידע שלנו אודותיו. כך [...]

פסיכולוגיה קוגניטיבית: תפיסה ויזואלית

פסיכולוגיה קוגניטיבית: תפיסה ויזואלית הבעיה של התפיסה- לא מבחינת תהליך הראייה עצמו, אלא מבחינת התהליך הקוגניטיבי הכולל של התפיסה. אין זהות אחד על אחד בין הגירוי אותו אנו רוצים לייצג במערכת הקונספטואלית לבין הייצוגים הקיימים לאותו גירוי. הייצוגים הינם רב משמעים ויש להתבסס על פרשנות מסוימת. מבחינה סובייקטיבית אנו סומכים על החושים- אנו מניחים שיש [...]

תפיסה ויזואלית

תפיסה ויזואלית עיבוד Bottom Up תהליך עיבוד מידע קוגניטיבי [תהליך תפיסתי] שבמסגרתו מידע מתקבל בחושים ומועבר הלאה, נקרא תהליך Bottom-Up: מלמטה למעלה. אין הכוונה כאן לתפיסה פסיכולוגי שמקורה בדמיון שלנו אלא לכזו שמקורה חיצוני. מבחינה פיזיולוגית- הרצפטורים של החוש הרלוונטי מקבלים גירוי ובהתאם לו שולחים מסרים חשמליים דרך הנוירונים לקורטקס החישתי המתאים.  דוגמא- בתפיסה של [...]