טיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT - Cognitive Behavioral Therapy

תפיסה קוגניטיבית בסיסית

תפיסה קוגניטיבית בסיסית פער דו-עיני (Binocular Disparity) רמז זה מתבסס על העובדה שהעיניים מצויות במרחק קבוע אחת מן השנייה, כך שכל עין רואה תמונה קוגניטיבית מעט שונה של העולם. מהו הפער הדו-עיני? כאשר אנו מביטים באובייקט מסוים, בכל עין נוצרת תמונה מעט שונה, כך שאם נבדוק שתי נקודות המייצגות נקודה מסוימת באובייקט, נראה שהן נופלות במיקומים [...]

עומק ותפיסה

תפיסה - עומק, אוקולומוטרייה תפיסת עומק (Depth Perception) או: תפיסת תלת-ממד. היכולת לראות את הממד השלישי / לראות עומק / לראות למרחק. דרושה ע"מ שנוכל לתפקד כראוי בעולם הפיזיקלי התלת-ממדי המקיף אותנו (למשל לתפוס חפץ שנזרק אלינו). בעיית ההיפוך (Inverse Problem) לעומת האופן המוגדר והברור שבו נוצרת התמונה הדו-ממדית על הרשתית, איננו יודעים כיצד המח [...]

הזכרונות שלנו וההשלכות להם

הזכרונות שלנו וההשלכות להם החוסר אמינות של הזכרון כהבנה אובייקטיבית של המציאות הופך להיות מאוד ברור, הדבר מוביל לשאלות תהומיות לגבי הרשאה של עבריינים\"קורבנות" של זכרון מוטעה.  ההבנה שלנו קיום מבחינה מדעית של הזכרון יכולה לעזור למערכת הצדק, אם תבין גם היא שיש גבול לרמה שאפשר להסתמך על עדויות הקשורות בזכרון.  הזיכרונות שלנו נראים לנו אולי ממשיים ואמיתיים אך מבחן המציאות מראה שזכרונות יכולים "להיאבד", להשתנות [...]

זיכרון

זיכרון זיכרון מזויף- זיכרון מזויף הוא בעצם יצירת אשלייה שאותו סובייקט מאמין בו כאילו התרחש במציאות.ישנם דברים גם בחוויות היומיומיות שלנו אנו זוכרים דברים, מתייחסים אליהם כזיכרון ועובדים איתם כשם שאנו עובדים עם זכרון אך לא יודעים לקרוא להן בשמם, ומכחישים את עצם היותם זכרונות.  המחקרים על הזכרון לא מוכיחים שהדברים שאנו זוכרים התרחשו באמת.  ברטלט במהלך מחקר על קוגניציה סיפר לקבוצה סיפור אינדיאני לא ברור, קצת מוזר. [...]

תפיסה

תפיסה אשליות – אשליה היא תפיסה מוטעית או מעוותת.   אשליית הירח (moon illusion) – כאשר הירח קרוב לאופק הוא נראה עד 50% גדול יותר מאשר כשהוא גבוה בשמים, למרות שבשני המיקומים גודל התמונה על הרשתית נשאר זהה. ההסבר לכך הוא שהמרחק הנתפס לאופק הוא גדול מהמרחק לזנית. המרחק נתפס כגדול יותר והוא שמוביל לגודל הנתפס כגדול יותר. [...]

חקר התפיסה

חקר התפיסה רשתות פשוטות (Simple networks) – רוב המחקר על שלב ההתאמה השתמש בתבניות פשוטות, בעיקר באותיות ומילים. הרעיון הבסיסי הוא שאותיות מתוארות במונחים של תכונות מסוימות, ושהידע אילו תכונות מתאימות לאיזו אות מאוחסן ברשת של קשרים. תיאוריות אלה מכונות מודלים מקשרים (connectionist models). כל תכונה נחשבת לקשר (node) ברשת. חיבור בין תכונה לבין אות, פירושו שהתכונה היא חלק מהאות. אם תכונה מופעלת, [...]

למידה

למידה למידה – שינוי יציב, יחסי, במנגנוני ההתנהגות, הנגרם כתוצאה מהתנסות. התנהגותנו יכולה להשתנות כתוצאה מהרבה סיבות, אך רק שינוי הנובע מהתנסות (ולא הבשלה של האורגניזם, או כתוצאה של מוטיבציה) ניתן להגדירו כלמידה. יכולה להתרחש למידה, גם כאשר ההתנהגות לא משתנה, אלא כאשר מנגנוני ההתנהגות משתנים. יש לבצע הבחנה בין למידה לבין ביצוע. אנו אכן [...]

תפיסת עומק (Depth Perception)

תפיסת עומק (Depth Perception) או: תפיסת תלת-ממד. היכולת לראות את הממד השלישי / לראות עומק / לראות למרחק. דרושה ע"מ שנוכל לתפקד כראוי בעולם הפיזיקלי התלת-ממדי המקיף אותנו (למשל לתפוס חפץ שנזרק אלינו). תזכורת: בעיית ההיפוך (Inverse Problem) לעומת האופן המוגדר והברור שבו נוצרת התמונה הדו-ממדית על הרשתית, איננו יודעים כיצד המח ממיר את התמונה הדו-ממדית [...]

תפיסת עומק וגודל (Depth and Size)

תפיסת עומק וגודל (Depth and Size) גישת הרמזים לתפיסת עומק (Cue Approach to Depth Perception) גישה המבקשת לבחון מהו המידע הקיים בתמונה הדו-ממדית על הרשתית המסייע לנו להגיע לתפיסה התלת-ממדית של הסצנה החזותית. כלומר, המידע הקשור לעומק בסצנה. רמזי עומק והתנסות קודמת אנו מקשרים בין רמזים לבין עומק על-סמך התנסותנו הקודמת עם הסביבה. לאחר שאסוציאציה [...]

2018-09-15T13:43:01+03:00קטגוריות: כללי|תגיות: , , |

מהו קשב

מהו קשב? מהו קשב? ישנן הגדרות שונות לקשב וישנו מקבץ של מנגנונים שונים האחראיים על קשב. לאדם ישנה מגבלה מבחינת כמות האינפורציה שהוא יכול לעבד וישנה מגבלה בביצוע מס' מטלות בו זמנית. כאשר אנו צריכים לעשות על אותו הגירוי שתי אופרציות שונות- האופרציה שבה לא נתרכז תתבצע בצורה טובה פחות. אנו זקוקים למנגנונים שיעזרו לנו [...]

2018-09-01T19:22:22+03:00קטגוריות: קשב, תפיסה|תגיות: , , |
עבור למעלה