1.  ההפרייה ההדדית בין הגישות

1.  ההפרייה ההדדית בין הגישות שני רעיונות מרכזיים בפסיכואנליזה ובעלי אחיזה בטיפול הקוגניטיבית התנהגותית הם: העברה – ההעברה היא תחום פעילות ופירוש 'מנופי' בפסיכואנליזה. בפסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית יש גילוי מחדש

קריאה נוספת...

2 פרויד – סיום הטיפול

2. פרויד - סיום הטיפול המאמר מסכם את התיאוריה והפרקטיקה של פרויד. המאמר מראה את העקרונות הבסיסיים של הקומה הראשונה בפסיכואנליזה – הדחפים וההגנות (וזה גם שם הקומה). הקונפליקט האינטרא-פסיכי

קריאה נוספת...

3.  מלאני קליין

3.  מלאני קליין קליין נמצאת בין הקומה של המודל הסטרוקטורלי – קומת הדחפים-הגנות – לקומה של יחסי אובייקט, אחריה מגיע וויניקוט (שגם היה תלמיד שלה). הדחפים הם יצר המין והתוקפנות

קריאה נוספת...

4. וויניקוט

4. וויניקוט למילים True ו-False יש לנו קונוטציה: עצמי אמיתי כמשהו טוב, עצמי כוזב כבעייתי. למעשה, זאת לא ממש הייתה הכוונה של וויניקוט, אלא המונחים האלה נוגעים יותר למידת הציות

קריאה נוספת...

5. קוהוט – פסיכולוגיית העצמי

5. קוהוט – פסיכולוגיית העצמי אנו על ציר התפתחות – הציר הפסיכו סקסואלי, ציר יחסי האובייקט – בפסיכולוגיית העצמי הציר מתרכז סביב הציר הנרקסיסטי. הרעיון המרכזי של קוהוט הוא שהנרקסיזם

קריאה נוספת...

6. זעם נרקסיסטי

6. זעם נרקסיסטי עצם המינוח הוא טעון תיאורטית, זה מונח מתחום הפ"א ותיאוריות אחרות לעיתים קוראות לתופעה הזו בשם אחר, עם זאת התופעה מאוד מאופיינת: זעם שגדל ומתנפח ומטרתו: נקמה.

קריאה נוספת...

7. פסיכולוגיה בין אישית

7. פסיכולוגיה בין אישית בקומה הזו עוברים לדבר על 2-man-psychology. עד כה הייתה זו פסיכולוגיה של אדם אחד ובה באים לטפל במטופל. בגישת שני האנשים (בין אישי וה-relational) אומרים שמה

קריאה נוספת...

8. אישיות גבולית

8. אישיות גבולית אנחנו מדברים על המאמר של Brandchaft & Stolorow. קרנברג יגיד שגם מי שמאובחן על פי ה-DSM כהפרעת אישיות נרקיסיסטית הוא גבולי. סטולורו יגיד שלא, שזו צריכה להיות

קריאה נוספת...